Aktuality

Chcete vědět, co je u nás nového?
Podívejte se níže…

LISTOPAD - Finance na realizaci aktivit a výletů v rámci sociálně-aktivizační služby BRÁNA pro mladé lidi s handicapem - Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

LISTOPAD - Finance na realizaci aktivit a výletů v rámci sociálně-aktivizační služby BRÁNA pro mladé lidi s handicapem - Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Organizace, která pomáhá rodinám, dětem a mladým lidem se zdravotním postižením.

Finance na realizaci aktivit a výletů v rámci sociálně-aktivizační služby BRÁNA pro mladé lidi s handicapem.

 

Poslání organizace:

Centrum pro rodinu a sociální péči, z.s. vzniklo v roce 1993 v Ostravě a v současné době nabízí aktivity i služby v rámci celého Moravskoslezského kraje. Středisko RODINA nabízí podporu fungování rodiny a manželství a doprovází náhradní rodiče, pěstouny a děti v pěstounské péči. Středisko VÝZVA poskytuje čtyři sociální služby pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením a jejich pečující osoby. Služba BRÁNA organizuje sociálně-aktivizační programy pro mladé lidi se zdravotním postižením od 12 do 35 let. Prostřednictvím setkávání jim služba pomáhá proplout „bránou“ do dospělosti a osamostatnit se v životě.

celý článek

LISTOPAD - Finance na nákup automobilu s bezbariérovou úpravou - Apropo Jičín, o. p. s.

LISTOPAD - Finance na nákup automobilu s bezbariérovou úpravou - Apropo Jičín, o. p. s.

Posláním Apropa je pomáhat rodinám pečujícím o dítě s postižením a dospělým osobám s postižením žít co nejlepší život.  Poskytují sociální služby, podpůrné terapie, volnočasové a integrační aktivity i pobytové akce v Jičíně a okolí. V současné době pečují o více než stovku klientů a zaměřují se zejména na posílení kontaktů s rodinami malých dětí s postižením, aby podchytili spolupráci s těmito rodinami již od začátku.

celý článek

Divoké husy navštívily benefici

Divoké husy navštívily benefici

V sobotu 30.10.2021 jsme se zúčastnili benefiční aukce fotek herce Hynka Čermáka pro Maminy s rakovinou v Kavárně Dejvického divadla. Akce se úžasně povedla a těšíme se na výslednou částku, kterou s radostí zdvojnásobíme.


Za fotky moc děkujeme fotografovi Petrovi Krupičkovi.

celý článek

Výzva pro Znojemsko - prodlouženo do 15.11.2021

Výzva pro Znojemsko - prodlouženo do 15.11.2021

Nadace se v rámci uctění památky štědrého dárce pana Ing. Zdeňka Špačka ze Znojma rozhodla každoročně podpořit organizace ze znojemského regionu částkou 100 000 Kč.

Výzva probíhá do 31.10.2021

 

Více informací níže:

celý článek

ŘÍJEN - Finance na na tiskové služby, především dotisk informačních letáčků a brožurek pro pacientky - Maminy s rakovinou, z.s.

ŘÍJEN - Finance na na tiskové služby, především dotisk informačních letáčků a brožurek pro pacientky - Maminy s rakovinou, z.s.

Unikátní pacientská organizace, která podporuje onkologicky nemocné maminky a jejich rodiny.

Finance na na tiskové služby, především dotisk informačních letáčků a brožurek pro pacientky.

 

Poslání organizace:

Maminy s rakovinou je mladá organizace, první svého druhu v České republice, která pomáhá onkologicky nemocným maminkám napříč všemi druhy nádorových onemocnění, včetně těch méně známých či vzácných. Rakovina je nemoc celé rodiny, proto se věnují komplexní pomoci rodině. K  nemocným maminkám i jejich rodinám mají individuální přístup a provází je po celou dobu nemoci. Zůstávají v kontaktu i po skončení léčby a kromě dávek optimismu poskytují psychickou podporu, aby svým klientkám zkrátili a zjednodušili cestu k uzdravení.

celý článek

ŘÍJEN - FINANCE na rozvoj komunitního centra pro umělkyně a umělce se zkušeností s bezdomovectvím - MÍSTNÍ MÍSTNÍM, Z.Ú.

ŘÍJEN - FINANCE na rozvoj komunitního centra pro umělkyně a umělce se zkušeností s bezdomovectvím - MÍSTNÍ MÍSTNÍM, Z.Ú.

Organizace, která bourá bariéry ve společnosti a pomáhá lidem v nouzi.

Finance na rozvoj komunitního centra, konkrétně na materiální vybavení pro hudební dílny a výtvarné workshopy.

 

Poslání organizace:

Místní místním je nezisková organizace, která propojuje společnost v solidaritě a pomáhá potřebným lidem. Vytváří síť solidárních kaváren a podniků otevřených lidem v nouzi. Podporuje umělkyně a umělce se zkušeností s bezdomovectvím. Pořádají s nimi přednášky, výstavy, koncerty a akce, kde se snaží měnit pohled na bezdomovectví, destereotypizovat situaci lidí v nouzi a stavět mosty mezi lidmi napříč sociálními vrstvami.

celý článek

ŘÍJEN - dofinancování vozu značky Toyota k dopravě seniorů a zdravotně postižených - Svaz tělesně postižených v České republice z.s.

ŘÍJEN - dofinancování vozu značky Toyota k dopravě seniorů a zdravotně postižených - Svaz tělesně postižených v České republice z.s.

Organizace pomáhající tělesně postiženým lidem žít plnohodnotný život.

Finance na dofinancování koupě vozu značky Toyota pro přepravu klientů.

 

Posláním Svazu tělesně postižených, je vytváření optimálních podmínek pro rozvoj osobnosti tělesně postiženého občana, jeho rovnoprávného zařazení do zdravé společnosti, možnost realizovat svá občanská práva a podílet se na tvorbě společenských hodnot. Cílem okresní organizace Louny je poskytovat dostupné služby všem tělesně postiženým občanům v okolí. Činnost je zaměřena na sociální poradenství, půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, přednáškovou činnost, školení dobrovolníků, rehabilitační plavání a cvičení, rekondiční pobyty. Poslední roky se zvyšuje zájem o aktivizační služby pro tělesně postižené - ruční práce, kurzy keramiky, batikování, počítače, jazykové kurzy.

celý článek

ZÁŘÍ - FINANCE na podporu divadelního souboru Dr.amAS, ve kterém vystupují herci s autismem - Národní ústav pro autismus, z.ú.

ZÁŘÍ - FINANCE na podporu divadelního souboru Dr.amAS, ve kterém vystupují herci s autismem - Národní ústav pro autismus, z.ú.

Organizace, která poskytuje komplexní nabídku služeb pro lidi s poruchou autistického spektra a jejich blízké.

Finance na náklady spojené s pronájmem nové divadelní zkušebny pro jejich divadelní soubor Dr.amAS.

 

Poslání organizace:

NAUTIS je největší specializovanou organizací zabývající se péčí o osoby s autismem a jejich rodiny v České republice. Své zkušenosti a postřehy předává spolupracujícím a partnerským organizacím působících ve všech krajích ČR s cílem dosáhnout pokrytí kvalitními a komplexními službami ve všech regionech naší země. Vzhledem k aktivitám vyvíjeným osvětovou činností směrem k odborné i laické veřejnosti, našim zákonodárcům i státní správě, je NAUTIS považován za leadera systémových změn v oblasti péče o osoby s autismem v ČR.

celý článek

ZÁŘÍ - FINANCE NA na přídavný motůrek k mechanickému vozíku, konvektomat do cvičné kuchyně a na renovaci jídelny - CESTA ŽIVOTEM BEZ BARIÉR, Z.S.

ZÁŘÍ - FINANCE NA na přídavný motůrek k mechanickému vozíku, konvektomat do cvičné kuchyně a na renovaci jídelny - CESTA ŽIVOTEM BEZ BARIÉR, Z.S.

Organizace pomáhající handicapovaným dětem, aby se mohly věnovat sportu a jiným aktivitám.

Finance na přídavný motůrek k mechanickému vozíku, konvektomat do cvičné kuchyně a na renovaci jídelny na táborové základně Zbožňov.

Poslání organizace:

Cesta životem bez bariér se zaměřuje na pomoc rodinám s handicapovanými dětmi. Hnacím motorem činnosti jsou potřeby těchto rodin a nedostupnost některých služeb v regionu. Pro děti pořádají plavecké kurzy, sportovní soustředění, tábory a výlety. Nabízejí i odbornější služby jako jsou speciální rehabilitace nebo odlehčovací služba. Od roku 2014 poskytují speciální a velmi účinnou pohybovou terapii Therasuit pro děti především po dětské obrně. V září 2019 otevřeli denní centrum Kostka bez bariér pro rehabilitaci, zábavu i odpočinek v Kutné Hoře, kam přestěhovali většinu aktivit.

celý článek

ZÁŘÍ - FINANCE NA PODPORU CANISTERAPIE A VYDÁNÍ PUBLIKACE

ZÁŘÍ - FINANCE NA PODPORU CANISTERAPIE A VYDÁNÍ PUBLIKACE "PSÍ PROFESE" - BRATRSTVO PSÍCH TLAPEK Z.S.

Organizace, která dělá osvětu v oblasti soužití lidí a psů a provozuje canisterapii pro děti a  seniory.

Finance na vytvoření a vydání nové publikace s pracovním názvem „Psí profese“.

 

Poslání organizace:

Bratrstvo psích tlapek vzniklo z občanské aktivity „I pes je město Zlín“ reagující na návrh nové vyhlášky magistrátu upravující život psů ve městě Zlíně. Skupina přátel vytvořila platformu, přes kterou se postupně podařilo sladit vzájemně nekompatibilní stanoviska zainteresovaných skupin, nastavit dobrou komunikační linku a konstruktivní spolupráci. Činnost spolku se zaměřuje na osvětu vzájemné prospěšnosti soužití psů a lidí a canisterapeutickou činnost. Propojují canisterapeuty, canisterapeutické asistenty, sympatizanty i laickou veřejnost. Spolek vytvořil a vydal publikaci (Ne)Bezpečný svět Bindi Sue, která hravou a srozumitelnou formou dětem vysvětluje základní mechanismy psího života a učí děti jak se ke psům chovat, jak jim lépe rozumět a vytvořit tak předpoklady pro jejich následné bezproblémové (optimálně láskyplné) soužití.

celý článek

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing