ZÁŘÍ - FINANCE NA ÚPRAVU ZÁZEMÍ PRO KLIENTY A DOBROVOLNÍKY - PRO DOTYK, Z.S.

Organizace, která se věnuje terapii za využití zvířat.

Finance na úpravu zázemí.

ZÁŘÍ - FINANCE NA ÚPRAVU ZÁZEMÍ PRO KLIENTY A DOBROVOLNÍKY - PRO DOTYK, Z.S.

Poslání organizace:

Spolek Pro dotyk vznikl v roce 2011 jako projekt skupiny přátel, kteří se rozhodli spojit svou lásku ke zvířatům s pomocí zdravotně znevýhodněným lidem. Věnují se terapii za využití koní, psů i koček. Farma poskytuje zázemí pro osvětově výukové programy pro žáky mateřských, základních a středních škol. Osvětovou činnost provádí také formou ukázek přímo ve vzdělávacích zařízeních v regionu.

 

Využití našeho grantu:

Náš grant bude využit na úpravu zázemí pro dobrovolníky a klienty v plně bezbariérové prostory.

                                             

Benefiční akce:

Den s Prodotykem - zábavně naučné odpoledne je naplánováno na 17.9.2022 mezi 14. a 20. hodinou na Farmě Lišmen v Lesnici. V průběhu dne proběhnou ukázky prací hiporehabilitačních koní, canisterapeutických týmů, vodicích a asistenčních psů, ale také vystoupení taneční skupiny a kapely.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 610.

Více o Pro Dotyku najdete na: http://www.prodotyk.cz/

DĚKUJEME MOC ZA VAŠE DARY!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing