Aktuality

Chcete vědět, co je u nás nového?
Podívejte se níže…

Výzva pro Znojemsko - prodlouženo do 15.11.2021

Výzva pro Znojemsko - prodlouženo do 15.11.2021

Nadace se v rámci uctění památky štědrého dárce pana Ing. Zdeňka Špačka ze Znojma rozhodla každoročně podpořit organizace ze znojemského regionu částkou 100 000 Kč.

Výzva probíhá do 31.10.2021

 

Více informací níže:

celý článek

ŘÍJEN - Finance na na tiskové služby, především dotisk informačních letáčků a brožurek pro pacientky - Maminy s rakovinou, z.s.

ŘÍJEN - Finance na na tiskové služby, především dotisk informačních letáčků a brožurek pro pacientky - Maminy s rakovinou, z.s.

Unikátní pacientská organizace, která podporuje onkologicky nemocné maminky a jejich rodiny.

Finance na na tiskové služby, především dotisk informačních letáčků a brožurek pro pacientky.

 

Poslání organizace:

Maminy s rakovinou je mladá organizace, první svého druhu v České republice, která pomáhá onkologicky nemocným maminkám napříč všemi druhy nádorových onemocnění, včetně těch méně známých či vzácných. Rakovina je nemoc celé rodiny, proto se věnují komplexní pomoci rodině. K  nemocným maminkám i jejich rodinám mají individuální přístup a provází je po celou dobu nemoci. Zůstávají v kontaktu i po skončení léčby a kromě dávek optimismu poskytují psychickou podporu, aby svým klientkám zkrátili a zjednodušili cestu k uzdravení.

celý článek

ŘÍJEN - FINANCE na rozvoj komunitního centra pro umělkyně a umělce se zkušeností s bezdomovectvím - MÍSTNÍ MÍSTNÍM, Z.Ú.

ŘÍJEN - FINANCE na rozvoj komunitního centra pro umělkyně a umělce se zkušeností s bezdomovectvím - MÍSTNÍ MÍSTNÍM, Z.Ú.

Organizace, která bourá bariéry ve společnosti a pomáhá lidem v nouzi.

Finance na rozvoj komunitního centra, konkrétně na materiální vybavení pro hudební dílny a výtvarné workshopy.

 

Poslání organizace:

Místní místním je nezisková organizace, která propojuje společnost v solidaritě a pomáhá potřebným lidem. Vytváří síť solidárních kaváren a podniků otevřených lidem v nouzi. Podporuje umělkyně a umělce se zkušeností s bezdomovectvím. Pořádají s nimi přednášky, výstavy, koncerty a akce, kde se snaží měnit pohled na bezdomovectví, destereotypizovat situaci lidí v nouzi a stavět mosty mezi lidmi napříč sociálními vrstvami.

celý článek

ŘÍJEN - dofinancování vozu značky Toyota k dopravě seniorů a zdravotně postižených - Svaz tělesně postižených v České republice z.s.

ŘÍJEN - dofinancování vozu značky Toyota k dopravě seniorů a zdravotně postižených - Svaz tělesně postižených v České republice z.s.

Organizace pomáhající tělesně postiženým lidem žít plnohodnotný život.

Finance na dofinancování koupě vozu značky Toyota pro přepravu klientů.

 

Posláním Svazu tělesně postižených, je vytváření optimálních podmínek pro rozvoj osobnosti tělesně postiženého občana, jeho rovnoprávného zařazení do zdravé společnosti, možnost realizovat svá občanská práva a podílet se na tvorbě společenských hodnot. Cílem okresní organizace Louny je poskytovat dostupné služby všem tělesně postiženým občanům v okolí. Činnost je zaměřena na sociální poradenství, půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, přednáškovou činnost, školení dobrovolníků, rehabilitační plavání a cvičení, rekondiční pobyty. Poslední roky se zvyšuje zájem o aktivizační služby pro tělesně postižené - ruční práce, kurzy keramiky, batikování, počítače, jazykové kurzy.

celý článek

ZÁŘÍ - FINANCE na podporu divadelního souboru Dr.amAS, ve kterém vystupují herci s autismem - Národní ústav pro autismus, z.ú.

ZÁŘÍ - FINANCE na podporu divadelního souboru Dr.amAS, ve kterém vystupují herci s autismem - Národní ústav pro autismus, z.ú.

Organizace, která poskytuje komplexní nabídku služeb pro lidi s poruchou autistického spektra a jejich blízké.

Finance na náklady spojené s pronájmem nové divadelní zkušebny pro jejich divadelní soubor Dr.amAS.

 

Poslání organizace:

NAUTIS je největší specializovanou organizací zabývající se péčí o osoby s autismem a jejich rodiny v České republice. Své zkušenosti a postřehy předává spolupracujícím a partnerským organizacím působících ve všech krajích ČR s cílem dosáhnout pokrytí kvalitními a komplexními službami ve všech regionech naší země. Vzhledem k aktivitám vyvíjeným osvětovou činností směrem k odborné i laické veřejnosti, našim zákonodárcům i státní správě, je NAUTIS považován za leadera systémových změn v oblasti péče o osoby s autismem v ČR.

celý článek

ZÁŘÍ - FINANCE NA na přídavný motůrek k mechanickému vozíku, konvektomat do cvičné kuchyně a na renovaci jídelny - CESTA ŽIVOTEM BEZ BARIÉR, Z.S.

ZÁŘÍ - FINANCE NA na přídavný motůrek k mechanickému vozíku, konvektomat do cvičné kuchyně a na renovaci jídelny - CESTA ŽIVOTEM BEZ BARIÉR, Z.S.

Organizace pomáhající handicapovaným dětem, aby se mohly věnovat sportu a jiným aktivitám.

Finance na přídavný motůrek k mechanickému vozíku, konvektomat do cvičné kuchyně a na renovaci jídelny na táborové základně Zbožňov.

Poslání organizace:

Cesta životem bez bariér se zaměřuje na pomoc rodinám s handicapovanými dětmi. Hnacím motorem činnosti jsou potřeby těchto rodin a nedostupnost některých služeb v regionu. Pro děti pořádají plavecké kurzy, sportovní soustředění, tábory a výlety. Nabízejí i odbornější služby jako jsou speciální rehabilitace nebo odlehčovací služba. Od roku 2014 poskytují speciální a velmi účinnou pohybovou terapii Therasuit pro děti především po dětské obrně. V září 2019 otevřeli denní centrum Kostka bez bariér pro rehabilitaci, zábavu i odpočinek v Kutné Hoře, kam přestěhovali většinu aktivit.

celý článek

ZÁŘÍ - FINANCE NA PODPORU CANISTERAPIE A VYDÁNÍ PUBLIKACE

ZÁŘÍ - FINANCE NA PODPORU CANISTERAPIE A VYDÁNÍ PUBLIKACE "PSÍ PROFESE" - BRATRSTVO PSÍCH TLAPEK Z.S.

Organizace, která dělá osvětu v oblasti soužití lidí a psů a provozuje canisterapii pro děti a  seniory.

Finance na vytvoření a vydání nové publikace s pracovním názvem „Psí profese“.

 

Poslání organizace:

Bratrstvo psích tlapek vzniklo z občanské aktivity „I pes je město Zlín“ reagující na návrh nové vyhlášky magistrátu upravující život psů ve městě Zlíně. Skupina přátel vytvořila platformu, přes kterou se postupně podařilo sladit vzájemně nekompatibilní stanoviska zainteresovaných skupin, nastavit dobrou komunikační linku a konstruktivní spolupráci. Činnost spolku se zaměřuje na osvětu vzájemné prospěšnosti soužití psů a lidí a canisterapeutickou činnost. Propojují canisterapeuty, canisterapeutické asistenty, sympatizanty i laickou veřejnost. Spolek vytvořil a vydal publikaci (Ne)Bezpečný svět Bindi Sue, která hravou a srozumitelnou formou dětem vysvětluje základní mechanismy psího života a učí děti jak se ke psům chovat, jak jim lépe rozumět a vytvořit tak předpoklady pro jejich následné bezproblémové (optimálně láskyplné) soužití.

celý článek

SRPEN - zřízení svozové služby pro klienty organizace - NÁKUP automobilu se speciální nájezdovou plošinou - Humanitární sdružení Perspektiva, z.s.

SRPEN - zřízení svozové služby pro klienty organizace - NÁKUP automobilu se speciální nájezdovou plošinou - Humanitární sdružení Perspektiva, z.s.

Organizace, která bojuje proti sociálnímu vyloučení a podporuje aktivní a smysluplné využití času svých klientů.

Finance na zřízení svozové služby pro klienty organizace.

Sdružení poskytuje službu sociální rehabilitace a to ambulantní a terénní formou pro klienty s poúrazovým, nebo vrozeným handicapem, či duševním onemocněním. V ambulantní části se zaměřují na společnou sociální rehabilitaci osob s různými handicapy a v rámci térénní práce jsou v kontaktu s klienty s omezenou hybností. Cílem projektu je zřízení svozové služby pro klienty organizace nákupem osobního automobilu s nájezdovou plošinou pro osoby na invalidním vozíku.

celý článek

SRPEN - dofinancování nového automobilu pro poskytování služeb - SDÍLENÍ O.P.S.

SRPEN - dofinancování nového automobilu pro poskytování služeb - SDÍLENÍ O.P.S.

Organizace, která umožňuje starým či vážně nemocným lidem zůstat doma až do konce v sepětí s rodinou.

Finance na zakoupení automobilu pro poskytování terénních služeb.

Organizace Sdílení je průvodcem na cestě stářím a nemocemi už 13 let. Sdílejí se starými lidmi, či vážně nemocnými období, kdy potřebují péči druhých. Sdílení vzniklo s myšlenkou vytvořit v Telči a okolí služby hospicového typu pro vážně nemocné spoluobčany. Nejdříve začala fungovat půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek a laické poradenství. Postupně byly zaregistrovány dvě sociální služby - odborné sociální poradenství a odlehčovací služba s domácí hospicovou péčí.

celý článek

ČERVENEC - dofinancování celotělové vířivky s perličkou na speciální rehabilitace - Domov sv. Josefa

ČERVENEC - dofinancování celotělové vířivky s perličkou na speciální rehabilitace - Domov sv. Josefa

Domov, který jako jediný pečuje o klienty s roztrošenou sklerózou.

Domov sv. Josefa v Žirči je nestátní sociální a zdravotnické zařízení. V České republice je dosud jediným lůžkovým zařízením, které poskytuje komplexní péči osobám vážně nemocným roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Celková kapacita lůžek je v současné době 88 a poskytuje 4 druhy pobytu – zdravotní, odlehčovací, domovy pro osoby se zdravotním postižením a dále poskytuje chráněné bydlení ve dvou bezbariérových bytech. Nejdůležitějšími aktivitami Domova je zdravotně rehabilitační péče, která zlepšuje a stabilizuje zdravotní stav nemocných. Klientům nabízí rehabilitační a psychoterapeutickou péči, podporuje kreativní činnosti v tvořivých dílnách a vytváří podmínky pro procházky, projížďky, celodenní výlety, návštěvy kulturních akcí a jiné činnosti.

celý článek

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing