ZÁŘÍ - Finance na vylepšení zázemí pro pečovatelky - CHARITA SUŠICE

Organizace, která se stará o všechny lidi potřebující péči.

Finance na vylepšení zázemí pro pečovatelky.

ZÁŘÍ - Finance na vylepšení zázemí pro pečovatelky - CHARITA SUŠICE

Poslání organizace:

Charita Sušice je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v sušickém regionu. Základními činnostmi jsou terénní pečovatelské a odlehčovací služby, dále mají službu Odborného sociálního poradenství a Sociálně – aktivizační službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

 

Využití našeho grantu:

Nadační příspěvek by chtěli využít na vylepšení zázemí pro jejich pečovatelky.

 

Benefiční akce:

Den Charity 2022 - kulturně – společenská akce proběhne 24.9.2022 od 14 do 18 hodin na Ostrově Santos v Sušici. Hlavní částí akce budou kulturní vystoupení regionálních umělců a nedílnou součástí odpoledne bude osvěta v oblasti zdraví. Plánují stánek s instruktáží o první pomoci, prezentaci kompenzačních pomůcek, “miniškolu” vaření ze základních surovin z potravinové sbírky, nebo stánek, kde budou měřit tlak a hladinu cukru v krvi. Během celého odpoledne budou také aktivity pro děti.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 611.

Více o Charitě Sušice najdete na: https://www.susice.charita.cz/

DĚKUJEME MOC ZA VAŠI PODPORU!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing