Divoké husy
Divoké husy Divoké husy

Nadace Divoké husy

05 podporuje odvážné lidi a smělé projekty v sociální a zdravotní oblasti.

Jsme česká nadace, která zdvojnásobuje výtěžky benefičních akcí nestátních neziskových organizací až do výše 60 000 Kč.

V České republice působíme od roku 1997. Po sloučení s Nadací Civilia v roce 2006 v rámci programu Benefice s Divokými husami převzala i její aktivity. Společně jsme rozdělili více než 300 milionů korun mezi bezmála 1 500 projektů.

Finanční prostředky jsou získávány z příspěvků partnerské nadace Wilde Ganzen z Holandska, od domácích a zahraničních dárců, prostřednictvím veřejné sbírky Lety Divokých hus a z výnosů nadačního jmění.

Výše nadačního jmění je 32 791 908 Kč, což zahrnuje i prostředky z Nadačního investičního fondu v celkové výši 29 940 000 Kč.

Nadace podporuje aktivity neziskových organizací v sociální a zdravotní oblasti v České republice a také humanitární projekty po celém světě.

Pomáháme organizacím, které podporují děti, dospělé či seniory se znevýhodněním nebo postižením. Nadační příspěvky tak nejčastěji putují do stacionářů, chráněných dílen, hospiců, azylových domů či nízkoprahových klubů.
Nadace Divoké husy je členem Asociace nadací Fóra dárců a Nizozemsko-české obchodní komory. Také je zapojena do dárcovských projektů Dárcovská sms a Daruj správně.

Při fundraisingu se řídíme etickým kodexem Českého centra fundraisingu