O nadaci Divoké husy

Chcete o nás vědět trochu víc?
Teď a tady máte možnost…

JAK DLOUHO v ČR působíme?

Jsme tu s vámi už od roku 1997! Po sloučení s Nadací Civilia v roce 2006 jsme v rámci programu Benefice s Divokými husami převzali i její aktivity. Společně jsme rozdělili více než 310 milionů korun mezi cca 1 600 projektů!

ODKUD pocházejí finance, kterými pomáháme?

Finanční prostředky jsme získávali z příspěvků partnerské nadace Wilde Ganzen z Holandska. V současnosti můžeme pomáhat především díky výnosům z nadačního jmění a díky darům od domácích i zahraničních sponzorů. Divokým husám přispívají také lidé prostřednictvím veřejné sbírky Lety Divokých hus a přes dárcovské SMS.

Jak velké je NADAČNÍ JMĚNÍ?

Výše nadačního jmění je 32 791 908 Kč, což zahrnuje i prostředky z Nadačního investičního fondu v celkové výši 29 940 000 Kč.

Co jsou to NADACE?

Jedná se o účelová sdružení majetku zřízená pro dosahování obecně prospěšných cílů. Jejich činnost vymezuje zaměření, které zvolí zakladatel nadace a ukotví jej v nadačním statutu.

Co je to NADAČNÍ JMĚNÍ?

Nadační jmění je náš kapitál. Jeho výnos nadace pravidelně rozděluje v grantovém řízení, a slouží též k financování provozu. Nadační jmění je nedotknutelné. Výše jmění spoluurčuje míru stability nadací. Výše zapsaného základního jmění Nadace Divoké husy činí 32 791 908 Kč.

PROČ nám můžete VĚŘIT?

Nadace Divoké husy působí v ČR více než 20 let! Jsme členem Asociace nadací Fóra dárců. Také jsme zapojeni do dárcovských projektů Dárcovská SMS a Daruj správně. Při fundraisingu se řídíme etickým kodexem Českého centra fundraisingu

Proč se nadace jmenuje „Divoké husy?“

Na začátku nám výrazně pomohla partnerská holandská nadace stejného jména – Wilde Ganzen. Název je inspirován deníkem dánského teologa a filosofa Soerena Kierkegaarda, ve kterém srovnává divoké husy s těmi ochočenými. Zatímco domácí pouze sedí na dvorku a nechávají se vykrmovat, divoké husy létají z místa na místo a brání se ustrnutí. Také naše Nadace nechce zpohodlnět a ustrnout ve vývoji.PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing