LISTOPAD - Finance na úhradu pohonných hmot na svoz klientů - Joker z.s.

Organizace, která dává šanci lidem s postižením.

Finance na úhradu pohonných hmot na svoz klientů.

LISTOPAD - Finance na úhradu pohonných hmot na svoz klientů - Joker z.s.

Poslání organizace:

Joker je nezisková organizace, která se zaměřuje na podporu osob se zdravotním postižením zejména v oblasti jejich zaměstnávání. Provozují sociálně terapeutické dílny a chráněné dílny v Chebu a Aši. Kromě toho se snaží o osvětu a propojení světa lidí se zdravotním postižením se světem zdravých.

 

Využití našeho grantu:

Finanční prostředky použijí na úhradu pohonných hmot na svoz klientů.

 

Benefiční akce:

Benefiční vernisáž obrazů klientů sociální služby s názvem Tvoje krajina, tvoje město proběhne 3.11.2022 od 17 hodin ve Čtenářské kavárně v Chebu. Příchozí hosty čeká představení výtvarných děl, rozhovor s autory a umělecké vystoupení dětí ze ZUŠ.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 614.

Více o spolku Joker najdete na: https://www.dilnyjoker.cz/

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing