Aktuality

Chcete vědět, co je u nás nového?
Podívejte se níže…

BŘEZEN - Finance na Zázemí pro terapie v areálu Šafářský dvůr - PIAFA Vyškov, z.ú.

BŘEZEN - Finance na Zázemí pro terapie v areálu Šafářský dvůr - PIAFA Vyškov, z.ú.

Organizace, která pomáhá zdravotně postiženým, ale i dlouhodobě nemocným lidem a dětem.

Finance na Zázemí pro terapie v areálu Šafářský dvůr.

Od roku 1994 pomáhají zdravotně postiženým, dlouhodobě nemocným nebo sociálně znevýhodněným osobám a rodinám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Poskytují jim ambulantní i terénní sociálně zdravotní služby a podporují je v jejich samostatnosti a soběstačnosti. Nabízí terapie s využitím koní a psů, fyzioterapii, speciální pedagogiku a odborné poradenství. Zajišťují denní svozovou službu, vzdělávací programy, dobrovolnické centrum a také volnočasové aktivity pro děti a mládež i pro osoby s postižením.

celý článek

25. VÝROČÍ - NADACE DNES SLAVÍ 25 LET OD SVÉHO VZNIKU

25. VÝROČÍ - NADACE DNES SLAVÍ 25 LET OD SVÉHO VZNIKU

Dnes je to 25 let od založení Nadace Divoké husy.

Jak na začátky vzpomíná jeden ze zakladatelů pan Peter Morée se můžete dočíst níže v jeho krátkém zamyšlení...

 

celý článek

ÚNOR - Finance na osobní vůz pro profesionální asistenty v sociálních službách - Portus Praha, z.ú.

ÚNOR - Finance na osobní vůz pro profesionální asistenty v sociálních službách - Portus Praha, z.ú.

Organizace podporující mentálně znevýhoděné lidi.

Finance na osobní vůz pro profesionální asistenty v sociálních službách.

 

Poslání organizace:

Posláním Portus Praha je podpora začlenění lidí s mentálním postižením do běžného života, aby tito lidé mohli žít v naší společnosti jako plnohodnotní spoluobčané. Poskytují moderní sociální služby, provozují chráněné bydlení, samostatné bydlení a sociálně-terapeutickou dílnu. Zároveň se věnují sociálnímu podnikání a mají potravinářskou dílnu DOBROTY S PŘÍBĚHEM v Davli. Portus Praha je také zakladatelem a koordinátorem celostátního benefičního projektu s názvem AKCE CIHLA.

celý článek

ÚNOR - Finance na rekonstrukci kuchyně táborové základny pro děti - Domeček – středisko Husitské diakonie

ÚNOR - Finance na rekonstrukci kuchyně táborové základny pro děti - Domeček – středisko Husitské diakonie

Organizace, která podporuje pěstounské rodiny a ohrožené rodiny s dětmi.

Finance na rekonstrukci kuchyně táborové základny pro jejich dětské klienty. 

Poslání organizace:

Posláním střediska Domeček je rozvíjet děti a mládež ve věku od 6 do 26 let v rámci sociální služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (Klub Archa a Klub Domeček). Zároveň pomáhají a podporují pěstounské rodiny a ohrožené rodiny s dětmi. Středisko vytváří chráněná pracovní místa a podporuje zapojení osob s handicapem do trhu práce. Svou činnost středisko vykonává na principech křesťanské lásky a etiky, přičemž respektuje individuální potřeby jedince. V létě pořádají tábory pro děti.

celý článek

LEDEN - Finance na projektovou dokumentaci výstavby hospice - OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ

LEDEN - Finance na projektovou dokumentaci výstavby hospice - OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ

Organizace, díky které budou mít terminálně nemocní pacienti lepší závěr života.

Finance na projektovou dokumentaci výstavby hospice.

 

Poslání organizace:

Oblastní charita Hradec Králové poskytuje Charitní pečovatelskou službu, Charitní ošetřovatelskou službu, jejíž součástí je Domácí hospicová péče, dále také středisko sociálních služeb pro lidi bez domova  Dům Matky Terezy, Domov pro matky s dětmi, Poradnu pro lidi v tísni, Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím a Středisko rané péče Sluníčko. Charita se v souvislosti s péčí o terminálně nemocné pacienty v průběhu let posunula o další významný krok. Záměrem je vybudovat nové, komplexní centrum - lůžkový hospic, který přispěje k řešení absence pobytové formy hospicové péče v jejich regionu. V současné době probíhá aktivní příprava projektu k územnímu řízení.

celý článek

LEDEN 2022 - Finance na rozvoj sociálních služeb a nákup auta - Farní charita Jindřichův Hradec

LEDEN 2022 - Finance na rozvoj sociálních služeb a nákup auta - Farní charita Jindřichův Hradec

Organizace, která podává pomocnou ruku sociálně vyloučeným.

Finance na rozvoj sociálních služeb a nákup auta. 

Poslání organizace:

Farní charita Jindřichův Hradec je stabilní organizace působící na území Jindřichova Hradce a v obcích k němu přilehlých. Nabízí pomocnou ruku rodinám s dětmi a jednotlivcům sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým. Jejich služby na sebe navazují a vytváří tzv. Charitní záchrannou síť, která poskytuje komplexní pomoc lidem v nouzi. Klienti Noclehárny často využívají pomoc Poradny pro lidi v nouzi s dluhy, s bydlením, hledáním práce nebo žádají o materiální pomoc z Výdejny Samaritán. Dále provozují Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, kterým je také nabízeno vzdělávání zábavnou formou prostřednictvím projektu Neformálního vzdělávání.  Permanentně usilují nejen o zlepšování kvality služeb, ale reagují na potřeby v dané lokalitě rozšiřováním služeb. Jejich nejnovějším úspěchem je otevření Noclehárny pro ženy, jelikož zatím poskytovali Noclehárnu primárně pro muže.

celý článek

KRÁSNÉ SVÁTKY A VŠE NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU 2022!

KRÁSNÉ SVÁTKY A VŠE NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU 2022!

Vážení a milí přátelé a podporovatelé nadace,

 
děkujeme Vám za podporu i v tomto roce, které si nesmírně vážíme.
 
Rádi bychom Vám popřáli kouzelné Vánoce, klidné svátky a pohodový zbytek roku. Do nového roku 2022 hlavně hodně zdraví, naděje a splněných přání.
 
celý článek

PROSINEC - Finance na výstavbu nových prostor pro projekt Útočiště - Farní sbor ČCE v Chrástu

PROSINEC - Finance na výstavbu nových prostor pro projekt Útočiště - Farní sbor ČCE v Chrástu

Evangelický sbor, který nabízí pomocnou ruku lidem v těžkých životních situacích.

Finance na výstavbu nových prostor na faře v Chrástu.

Poslání organizace:

Posláním sboru je slovy i skutky sdílet křesťanskou zvěst. Vedle bohoslužeb a dalších duchovních aktivit tvoří společenství vzájemné pomoci a služby potřebným ve svém okolí a je jedním z ohnisek komunitního života. Organizuje volnočasové aktivity pro děti, kulturní akce, slavnosti, nebo přednášky. Nabízí prostor pro zastavení, materiální pomoc v těžkostech i duchovní a sociální poradenství a doprovázení. Stávající aktivity chtějí rozšířit o nabídku dočasné střechy nad hlavou.

celý článek

PROSINEC - Finance na elektrický pojízdný zvedák pro klienty - Diakonie ČCE v Sobotíně

PROSINEC - Finance na elektrický pojízdný zvedák pro klienty - Diakonie ČCE v Sobotíně

Organizace, která se stará o seniory, aby se cítili jako doma.

Finance na elektrický pojízdný zvedák.

 

Poslání organizace:

Diakonie ČCE v Sobotíně více jak 25 let poskytuje celoroční péči o seniory. Provozují Domov pro

Seniory a Domov se zvláštním režimem pro seniory s projevy demence. Pomáhají svým klientům, aby mohli žít co nejvíce jako ostatní lidé a dávají jim místo, kde se cítí jako doma. Také poskytují službu osobní asistence a odlehčovací službu, která pomáhá domácím pečujícím o seniory s projevy demence na přechodnou dobu převzít náročnou péči.

celý článek

PROSINEC - Finance na potřebné vybavení a materiál do chráněných dílen - Sdružení TULIPAN, z.s.

PROSINEC - Finance na potřebné vybavení a materiál do chráněných dílen - Sdružení TULIPAN, z.s.

Organizace, která zaměstnává hendikepované.

Finance na potřebné vybavení a materiál do chráněných dílen.

 

Poslání organizace:

Hlavní činností organizace je provozování chráněných pracovních míst v několika oblastech od rukodělné výroby, keramiky, zahradnických, šicích, úklidových prací a provoz gastro zařízení. Zároveň také podpora a poradenství pro osoby s duševními handicapy, případně s kumulací handicapů a pro jejich rodiny. Dále se zabývají destigmatizačními činnostmi směrem k pochopení osob s duševními handicapy většinovou společností.

celý článek

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing