Aktuality

Chcete vědět, co je u nás nového?
Podívejte se níže…

PROSINEC - FINANCE NA PŘENOSNÝ KYSLÍKOVÝ KONCENTRÁTOR - KLUB NEMOCNÝCH CYSTICKOU FIBRÓZOU, Z.S.

PROSINEC - FINANCE NA PŘENOSNÝ KYSLÍKOVÝ KONCENTRÁTOR - KLUB NEMOCNÝCH CYSTICKOU FIBRÓZOU, Z.S.

Organizace, která se jako jediná v České republice stará o pacienty s cystickou fibrózou.

Klub nemocných cystickou fibrózou byl založen v roce 1992 rodiči nemocných dětí a dodnes je jedinou organizací v ČR, která finančně i hmotně pomáhá pacientům s dědičným a nevyléčitelným onemocněním cystická fibróza. Poskytují sociální službu, edukační pobyty a informační servis. Zároveň vyvíjí herní motivační aplikaci určenou pro pubescentní pacienty, z nichž mnozí přestávají s náročnou léčbou a zkracují si tak život o léta. Provozují jedinou půjčovnu inhalátorů a dalších dechových pomůcek, které jsou pro pacienty životně důležité.

celý článek

Aktuálně - Zemřela Kamila Moučková, bývalá patronka naší nadace

Aktuálně - Zemřela Kamila Moučková, bývalá patronka naší nadace

Zemřela legendární hlasatelka Československé televize Kamila Moučková. Svůj život prožila v pravdě a v letech 2010 až 2014 byla i patronkou Nadace Divoké husy. Čest její památce!

celý článek

LISTOPAD - Finance na dovybavení denního centra Kostka bez bariér - CESTA ŽIVOTEM BEZ BARIÉR, Z.S.

LISTOPAD - Finance na dovybavení denního centra Kostka bez bariér - CESTA ŽIVOTEM BEZ BARIÉR, Z.S.

Organizace pomáhající handicapovaným dětem, aby se mohly věnovat sportu a jiným aktivitám.

Cesta životem bez bariér se zaměřuje na pomoc rodinám s handicapovanými dětmi. Hnacím motorem činnosti jsou potřeby těchto rodin a nedostupnost některých služeb v regionu. Pro děti pořádají plavecké kurzy, sportovní soustředění, tábory a výlety. Nabízejí i odbornější služby jako jsou speciální rehabilitace nebo odlehčovací služba. Od roku 2014 poskytují speciální a velmi účinnou pohybovou terapii Therasuit pro děti především po dětské obrně. V září 2019 otevřeli denní centrum Kostka bez bariér pro rehabilitaci, zábavu i odpočinek v Kutné Hoře, kam přestěhovali většinu aktivit.

celý článek

LISTOPAD - Finance na školení odborných pracovníků na Model CARe - FOKUS ČESKÉ BUDĚJOVICE, Z.Ú.

LISTOPAD - Finance na školení odborných pracovníků na Model CARe - FOKUS ČESKÉ BUDĚJOVICE, Z.Ú.

Organizace, která podporuje lidi s duševním onemocněním na jejich cestě k zotavení.

FOKUS vznikl z iniciativy lidí se zkušeností s duševní nemocí. Je poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb. Podporují osoby s vážným duševním onemocněním při zvládání jejich života a vytvářejí příležitosti pro jejich uplatnění ve společnosti. Dlouhodobě prosazují moderní, zejména mimonemocniční formy péče o duševní zdraví. Realizují kampaně zaměřené na snižování předsudků veřejnosti vůči tématům spojených s duševním zdravím. V současnosti poskytují odbornou podporu a pomoc přes 400 klientům ve věku 12+. Služba Komunitní tým (sociální rehabilitace) je terénní podpora klientů, kteří žijí v okresech České Budějovice a Český Krumlov. V obou městech provozují také Sociálně terapeutickou dílnu a mají dva objekty chráněného bydlení.

celý článek

ŘÍJEN - kofinancování stavby Domu rodiny a nákup pozemku - Rodina v centru, z.ú.

ŘÍJEN - kofinancování stavby Domu rodiny a nákup pozemku - Rodina v centru, z.ú.

Organizace, která pomáhá dětem a jejich rodinám žít lepší život.

Rodina v centru odbornými sociálními službami zlepšuje život dětí na Novoborsku. Provozují dluhovou a rodinnou poradnu, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vafle, předškolní klub a Dětskou skupinu a mateřské centrum Koblížek. Doprovází pěstounské rodiny a na novoborských školách působí, díky této organizaci, poradci pro rodiče, kteří řeší sociální a psychologické problémy dětí a rodičů. Jejich cílem je, aby děti prožily dětství s úsměvem a aby jednou dokázaly vytvořit opravdový a láskyplný domov pro vlastní děti.

celý článek

ŘÍJEN - Finance na dokončení rekonstrukce a provoz nových prostor masérny pro nevidomé maséry - TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.

ŘÍJEN - Finance na dokončení rekonstrukce a provoz nových prostor masérny pro nevidomé maséry - TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.

Posláním TyfloCentra je podporovat nevidomé a slabozraké v jejich integraci do společnosti.

Poskytují praktickou pomoc při řešení konkrétních problémů v každodenním životě, zejména při zvládání náročných, či nestandardních situací. Tato společnost byla založena v roce 2002 sdružením SONS. Jsou jedinou organizací v kraji, která pro klienty zařizuje osobní doprovody a zároveň mají služby pro podporu soběstačnosti a samostatnosti. Také nabízejí doplňkové služby včetně volnočasových aktivit. Od roku 2014 provozují chráněnou dílnu – masérnu a pedikúru. Zaměstnávají zrakově postižené a zcela nevidomého maséra. Mají svou stálou klientelu, ale i smlouvy s firmami z okolí, kam dojíždí masírovat.

celý článek

ŘÍJEN - FINANCE NA LÉKY A SPECIÁLNÍ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO KLIENTY - HOSPICOVÁ PÉČE SV. KLEOFÁŠE, O.P.S.

ŘÍJEN - FINANCE NA LÉKY A SPECIÁLNÍ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO KLIENTY - HOSPICOVÁ PÉČE SV. KLEOFÁŠE, O.P.S.

Hospicová péče sv. Kleofáše funguje v jihočeském regionu již od roku 2013 a za dobu svého působení poskytla péči již více než 250 rodinám. Doprovází pacienty v závěru života v jejich přirozeném domácím prostředí. Hospic poskytuje domácí specializovanou paliativní péči, kdy jsou k dispozici lékaři a zdravotní sestry pacientům 24 hodin denně. Také nabízí služby pečovatelek, které pomohou s běžnou péčí o klienta a pečujícím nabídnou možnost odpočinku. Dalšími službami jsou osobní asistence, psychologická poradna a půjčovna kompenzačních pomůcek. Dbají na lidskost, respekt a lidskou důstojnost.

celý článek

ZÁŘÍ - výměna oken v místnostech sborového domu v Lestkově - FARNÍ SBOR ČCE V ČERNOŠÍNĚ

ZÁŘÍ - výměna oken v místnostech sborového domu v Lestkově - FARNÍ SBOR ČCE V ČERNOŠÍNĚ

Evangelický sbor v Černošíně a jeho kazatelské stanice v Lestkově se již od doby osidlování pohraničí v poválečných letech staly střediskem duchovního i kulturního života obcí. Často se podílely na distribuci bydlení a pomoci pro rodiny přistěhovalců. V posledních letech se díky farářce sboru zaměřuje na problematiku dalších osudů vězňů po propuštění a využívá tradice, církevní sítě i svých nemovitostí k poskytování pomoci.
V oblasti Tachov a v sousedním Karlovarském kraji je nejvyšší podíl odsouzených v České republice. Farářka tohoto sboru se proto stala také vězeňskou kaplankou a ve spolupráci s Obcí Olbramov, Obcí Lestkov a Úřadem práce Tachov zajišťuje zaměstnání pro tyto lidi a v prostorách sborových domů jim poskytuje ubytování. 

celý článek

ZÁŘÍ - Finance na zakoupení přibližně 50 tisíc kusů hygienických rukavic - DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

ZÁŘÍ - Finance na zakoupení přibližně 50 tisíc kusů hygienických rukavic - DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

Domov, v němž se potkává péče o seniory s druhou šancí pro odsouzené ženy.

Posláním Milosrdných sester sv. Karla Boromejského je na základě milosrdenství účinně sloužit potřebným lidem. Domov zajišťuje péči o seniory na přechodnou dobu. Poskytuje lékařskou a ošetřovatelskou péči v rámci lůžkového zdravotního zařízení, odlehčovací pobyty a denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené. Potřebnými lidmi jsou v Domově také odsouzené ženy, které zde nalézají novou příležitost k uplatnění, rekvalifikaci a získání nových pracovních návyků. Setkávání se s nemocnými a účast na dění v Domově jim umožňuje přemýšlet o dosavadním způsobu života, přehodnotit své postoje a dává jim novou naději do budoucna. Rekvalifikace jim také napomáhá po propuštění z výkonu trestu k nalezení odpovídajícího uplatnění ve zdravotních a sociálních službách.

celý článek

NOVINKA - DIVOKÉ HUSY V SOUHVĚZDÍ POMOCI NA ALZA.CZ

NOVINKA - DIVOKÉ HUSY V SOUHVĚZDÍ POMOCI NA ALZA.CZ

Nově nás můžete podpořit při nákupu na Alza.cz. Byli jsme zařazeni do jejich Souhvězdí pomoci. Stačí, když si do košíku vložíte Charitativní poukaz.

celý článek

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing