Aktuality

Chcete vědět, co je u nás nového?
Podívejte se níže…

ČERVEN - Finance na nákup pomůcek do senzorické místnosti a hudebních nástrojů pro muzikoterapii - Portus Praha, z.ú.

ČERVEN - Finance na nákup pomůcek do senzorické místnosti a hudebních nástrojů pro muzikoterapii - Portus Praha, z.ú.

Organizace, která pomáhá lidem s mentálním postižením pracovat, rozvíjet se, uplatnit své nadání a vlohy a být přínosem svému okolí.

Posláním Portus Praha je podpora začlenění lidí s mentálním postižením do běžného života, aby tito lidé mohli žít v naší společnosti jako plnohodnotní spoluobčané. Poskytují moderní sociální služby, provozují chráněné bydlení, samostatné bydlení a sociálně-terapeutickou dílnu. Zároveň se věnují sociálnímu podnikání a mají potravinářskou dílnu DOBROTY S PŘÍBĚHEM v Davli. Portus Praha je také zakladatelem a koordinátorem celostátního benefičního projektu s názvem AKCE CIHLA.

celý článek

KVĚTEN - Podpora přímé práce psychologa, terapeuta a sociálního pracovníka s dítětem a mladistvým v preventivním programu Změnit směr - Ratolest Brno, z.s.

KVĚTEN - Podpora přímé práce psychologa, terapeuta a sociálního pracovníka s dítětem a mladistvým v preventivním programu Změnit směr - Ratolest Brno, z.s.

Organizace pomáhající dětem a mladistvým, kteří se ocitli v problémech, ale chtějí na sobě pracovat a svoji budoucnost změnit.

Hlavním posláním Ratolesti Brno je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám řešit jejich nepříznivou situaci. Zároveň se snaží o to, aby měli rovné šance žít kvalitní život a začlenit se do společnosti. Organizace letos oslaví již 25 let své existence. Ročně pomůže více než 500 dětem a mladým lidem v situacích, ve kterých si sami neví rady. Působí v Brně, Hustopečích a blízkém okolí.

celý článek

KVĚTEN - Podpora Kontaktního místa České alzheimerovské společnosti - DIAKONIE ČCE středisko v Brně

KVĚTEN - Podpora Kontaktního místa České alzheimerovské společnosti - DIAKONIE ČCE středisko v Brně

Diakonie ČCE - středisko v Brně poskytuje podporu a pomoc seniorům a lidem s postižením tak, aby mohli žít co nejkvalitnějším způsobem života navzdory svým handicapům. Pomáhají lidem zvládat obtíže spojené s demencí, schizofrenií nebo bipolární poruchou, vytvářejí bezpečné domovy pro postižené a pro seniory. Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.

celý článek

DUBEN - FINANCE NA NÁKUP KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK – CHARITA TŘINEC

DUBEN - FINANCE NA NÁKUP KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK – CHARITA TŘINEC

Charita Třinec pomáhá lidem k soběstačnosti a důstojnému stáří

Charita Třinec provozuje jako svou hlavní náplň asistenční službu, která má za cíl pomáhat osobám se sníženou soběstačností. Osobní asistenti docházejí do domácností seniorů, nebo zdravotně postižených a pomáhají jim při zvládání základních činností, jako je podávání jídla, hygiena, oblékání, nákupy, návštěvy u lékaře atd. Charita Třinec také poskytuje pomoc a podporu rodinným příslušníkům, provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a charitativní bazárek oblečení.

celý článek

DUBEN - Finance pro vybavení nových prostor Asistenčního domu pro autisty elektrospotřebiči - DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk

DUBEN - Finance pro vybavení nových prostor Asistenčního domu pro autisty elektrospotřebiči - DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk

Organizace, která pomáhá lidem s autismem a jejich rodinám žít lepší život

DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. poskytuje sociální služby osobám s diagnózou poruchy autistického spektra a to především dětem, mladým dospělým a jejich rodinám. Pomáhá zvýšit kvalitu života autistů a snaží se zapojit je do aktivit běžné populace, které jsou jim vzhledem k jejich handicapu obtížně dostupné. Zároveň nabízí možnost odpočinku a regenerace sil pečujícím rodičům. V rámci Olomouckého kraje je Dětský klíč Šumperk ojedinělým poskytovatelem sociálních služeb zaměřený na tuto cílovou skupinu.

celý článek

BŘEZEN - Grant na nákup sekaček, které zaručí práci postiženým - Aditus Pro

BŘEZEN - Grant na nákup sekaček, které zaručí práci postiženým - Aditus Pro

Pomozte nám sehnat finance pro chráněné pracoviště ZELEŇ-ÚKLID-ÚDRŽBA organizace Aditus Pro. Za Vaše dary se nakoupí zahradnické přístroje. I díky nim dostanou postižení lidé možnost získat smysluplnou práci!

 

celý článek

BŘEZEN - Finance na chov koní, kteří pomáhají - Spolek Voltiž Duha z.s.

BŘEZEN - Finance na chov koní, kteří pomáhají - Spolek Voltiž Duha z.s.

Spojují zdravé i POSTIŽENÉ DĚTI. Pomáhají zlepšovat fyzické i mentální schopnosti lidem s kombinovaným postižením. Díky nim dostává jezdecký sport další rozměr! A právě proto je v BŘEZNU podpoříme!

celý článek

ÚNOR - Tablety pro těžce postižené  - Diakonie ČCE

ÚNOR - Tablety pro těžce postižené - Diakonie ČCE

I v únoru podpoříme 2 organizace! Diakonie ČCE usiluje o to, aby POSTIŽENÍ lidé mohli žít spokojeněji a s minimálními komplikacemi. I proto chce pro své klienty pořídit TABLETY! Pomozte nám splnit jejich přání! Podpořte opět LETY DIVOKÝCH HUS! 

celý článek

ÚNOR - Vybavení masérny pro nevidomé a zrakově postižené - Organizace nevidomých z.s.

ÚNOR - Vybavení masérny pro nevidomé a zrakově postižené - Organizace nevidomých z.s.

Zkvalitnit život nevidomým a těžce zrakově postiženým - o to se snaží Organizace nevidomých z.s. už 17 let! A my jí teď chceme pomoci vybavit masérnu, kde budou nevidomí pracovat i si užívat! Pojďte do toho s námi!

celý článek

LEDEN - Pomoc pro nemocné seniory - Charita Zábřeh

LEDEN - Pomoc pro nemocné seniory - Charita Zábřeh

Dožít v klidu a bezpečí doma u svých blízkých je přání mnoha nemocných lidí. V Olomouckém kraji takové sny plní například CHARITA ZÁBŘEH. A my jí chceme podpořit! Co Vy? :-)

celý článek

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing