VÝZVA PRO ZNOJEMSKO 2022

Nadace se v rámci uctění památky štědrého dárce pana Ing. Zdeňka Špačka ze Znojma rozhodla každoročně podpořit organizace ze znojemského regionu částkou 100 000 Kč.

Výzva probíhá do 15.11.2022

 

Více informací níže:

VÝZVA PRO ZNOJEMSKO 2022

Výzva pro Znojemsko od Nadace Divoké husy na paměť  štědrého dárce Ing. Zdeňka Špačka

Nadace Divoké husy vyzývá neziskové organizace ze Znojma a jeho okolí, aby využily možnosti získat grant v programu „Výzva pro Znojemsko“.

PROČ?

I letos chce nadace k uctění památky štědrého dárce pana Ing. Zdeňka Špačka podpořit organizace ze znojemského regionu a tím ukázat, že dar jednoho znojemského občana má význam pro širší společenství. Pan Špaček, který žil ve Znojmě se svou ženou MUDr. Dagmar Fendrichovou, odkázal nadaci ve své závěti dům. Jako poděkování za tento čin nadace věnuje část poskytovaných grantů neziskovým organizacím na Znojemsku.

JAK?

Celkovou částkou 100 000 Kč, která se může rozdělit mezi více žadatelů.

PRO KOHO?

Pro organizace, které svými aktivitami obohacují sociální, kulturní a společenský život na Znojemsku. Projekty se mohou týkat zkvalitnění sociálních služeb, práce s dětmi či seniory, zajímavých kulturních počinů apod. Podpora není určena pro sportovní kluby.

KDY?

Žádost o grant je třeba podat do 15. 11. 2022 na email nadace@divokehusy.cz.
Žádost musí obsahovat informace o činnosti organizace a o projektu, který má být podpořen, včetně jeho významu, cílové skupiny a termínu. Důležité je uvést konkrétní účel využití grantu spolu s finančním rozpočtem projektu. K žádosti prosíme připojte tři fotografie zachycující aktivity organizace, jejích členů, spolupracovníků nebo klientů.

Nadace vyhlásí výsledek výběrového řízení do 30. 11.2022.

A CO DÁL?

Organizace zajistí propagaci aktivit Nadace Divoké husy po dobu podpory umístěním loga a aktivního odkazu na nadační web na své internetové stránky. Po ukončení projektu podpořeného grantem předloží zprávu o jejím průběhu a ohlasech, včetně finanční zprávy. Informace o grantu poskytnutého Nadací Divoké husy bude uvedena ve výroční zprávě podpořené organizace.

Více informací najdete na  www.divokehusy.cz nebo na telefonu 603 469 457.

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing