Aktuality

Chcete vědět, co je u nás nového?
Podívejte se níže…

ÚNOR - ELEKTRICKÁ POLOHOVACÍ LŮŽKA S MATRACEMI PROTI PROLEŽENINÁM - CHARITA UHERSKÝ BROD

ÚNOR - ELEKTRICKÁ POLOHOVACÍ LŮŽKA S MATRACEMI PROTI PROLEŽENINÁM - CHARITA UHERSKÝ BROD

Organizace, která podporuje lidi v těžké životní situaci a stará se o seniory a hendikepované.

Posláním Charity Uherský Brod je prostřednictvím svých zařízení a služeb poskytovat pomoc, podporu a poradenství v oblasti sociální a zdravotní péče ve Zlínském kraji. Jejich klienty jsou nejčastěji senioři, hendikepovaní a lidé bez přístřeší. Každá jejich služba má dále blíže specifikováné poslání, cíl, cílovou skupinu i zásady. Nabízí například pečovatelské služby, domácí hospicovou péči, nízkoprahové centrum, terapeutickou dílnu pro hendikepované osoby, azylový dům pro matky s dětmi, Centrum potravinové a materiální pomoci pro sociálně slabé, dluhové poradenství a řadu dalších služeb.

celý článek

LEDEN - FINANCE NA NÁKUP MATERIÁLU PRO PROVOZ PAPÍRENSKÉ A UMĚLECKÉ CHRÁNĚNÉ DÍLNY - LEMNISKÁTA - ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.P.S.

LEDEN - FINANCE NA NÁKUP MATERIÁLU PRO PROVOZ PAPÍRENSKÉ A UMĚLECKÉ CHRÁNĚNÉ DÍLNY - LEMNISKÁTA - ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.P.S.

Organizace, která poskytuje pracovní příležitosti dospělým osobám s fyzickým, mentálním a psychickým postižením a lidem se změněnou pracovní schopností, kteří mají jinak jen malou naději najít si zaměstnání na otevřeném trhu práce.

Základní myšlenkou chráněného pracoviště a cílem organizace Lemniskáta je umožnění a zachování pracovních příležitostí osobám s postižením v chráněném, ale přitom tvůrčím, vřelém a vnitřně svobodném prostoru. V současnosti provozují Výrobní dílnu, kde zaměstnanci s pomocí asistentů vyrábějí školní sešity pro waldorfské školy a Uměleckou dílnu, která se specializuje na vývoj designu, kreativní tvorbu a realizaci nových vzorů. Také vedou Program exkurzí pro školy „Boříme bariéry“, který zprostředkovává školákům ruční výrobu sešitů za asistence jejich klientů. Pravidelně pořádají i workshopy pro veřejnost a v neposlední řadě spolupracují se Zdravotním klaunem, pro kterého vyrábí notýsky a skicáky, aby jimi mohli potěšit malé pacienty v nemocnicích.

celý článek

LEDEN 2021 - Finance na polohovací postel s antidekubitní matrací a další kompenzační pomůcky - FARNÍ CHARITA KAMENICE NAD LIPOU

LEDEN 2021 - Finance na polohovací postel s antidekubitní matrací a další kompenzační pomůcky - FARNÍ CHARITA KAMENICE NAD LIPOU

Organizace, která podporuje osamělé lidi a vytváří pro ně bezpečný prostor, kde se mohou setkávat a trávit spolu volný čas.

Farní charita působí v Kamenici nad Lipou už od roku 1992. Její hlavní činností je terénní pečovatelská služba, při které pomáhají seniorům a zdravotně hendikepovaným lidem zůstat co nejdéle ve svém domácím přirozeném prostředí. Velmi důležitá je pro ně tedy půjčovna kompenzačních pomůcek. Zároveň provozují Klub seniorů, do něhož dochází pravidelně každé pondělí 10-15 seniorů, kterým charita připravuje program a také nabízejí oblíbenou službu senior taxi.

celý článek

PF 2021

PF 2021

Naši milí husí přátelé a podporovatelé,

děkujeme Vám za Vaši podporu a přízeň v roce uplynulém...

celý článek

PROSINEC - FINANCE NA OPRAVU MOSTKU - DIAKONIE ČCE V SOBOTÍNĚ

PROSINEC - FINANCE NA OPRAVU MOSTKU - DIAKONIE ČCE V SOBOTÍNĚ

Organizace, která se stará o seniory, aby se cítili jako doma.

Diakonie ČCE v Sobotíně více jak 25 let poskytuje celoroční péči o seniory. Provozují Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem pro seniory s projevy demence. Pomáhají svým klientům, aby mohli žít co nejvíce jako ostatní lidé a mít místo, kde se budou cítit jako doma. Také poskytují odlehčovací službu, která pomáhá domácím pečujícím o seniory s projevy demence na přechodnou dobu převzít náročnou péči a službu osobní asistence. Středisko zřídilo i dva Domy na půl cesty v Olomouci a v Jeseníku ve prospěch mladých lidí bez funkčního rodinného zázemí. Umožňují mladým lidem bydlet v prostředí, kde získávají dovednosti nutné pro vlastní život.

celý článek

PROSINEC - FINANCE NA nákup elektricky polohovatelného lůžka s matrací pro klientku - DOMOV DŮCHODCŮ LIPOVÁ

PROSINEC - FINANCE NA nákup elektricky polohovatelného lůžka s matrací pro klientku - DOMOV DŮCHODCŮ LIPOVÁ

Domov podporující duševně nemocné ženy v soběstačnosti podle jejich možností.

Domov důchodců Lipová, jejímž zřizovatelem je obec Lipová, je registrován dle zákona 108/2006 sb. jako domov se zvláštním režimem. Služba je registrována od ledna 2007. Navazuje na tradici v poskytování sociálních služeb řádovými sestrami z 50 let 20.stol. 

celý článek

GIVING TUESDAY / DAROVACÍ ÚTERÝ – DARY MOHOU BÝT DAŇOVĚ VÝHODNÉ – GABRIELA HOPPE

GIVING TUESDAY / DAROVACÍ ÚTERÝ – DARY MOHOU BÝT DAŇOVĚ VÝHODNÉ – GABRIELA HOPPE

Giving Tuesday je světový den štědrosti a dobrých skutků. Koná se vždy první úterý po Dni díkůvzdání. „Darovací úterý” letos připadá na 1. prosince 2020. V tento den se celý svět spojí, aby inspiroval k solidaritě a dárcovství.

 

celý článek

PROSINEC - FINANCE NA PŘENOSNÝ KYSLÍKOVÝ KONCENTRÁTOR - KLUB NEMOCNÝCH CYSTICKOU FIBRÓZOU, Z.S.

PROSINEC - FINANCE NA PŘENOSNÝ KYSLÍKOVÝ KONCENTRÁTOR - KLUB NEMOCNÝCH CYSTICKOU FIBRÓZOU, Z.S.

Organizace, která se jako jediná v České republice stará o pacienty s cystickou fibrózou.

Klub nemocných cystickou fibrózou byl založen v roce 1992 rodiči nemocných dětí a dodnes je jedinou organizací v ČR, která finančně i hmotně pomáhá pacientům s dědičným a nevyléčitelným onemocněním cystická fibróza. Poskytují sociální službu, edukační pobyty a informační servis. Zároveň vyvíjí herní motivační aplikaci určenou pro pubescentní pacienty, z nichž mnozí přestávají s náročnou léčbou a zkracují si tak život o léta. Provozují jedinou půjčovnu inhalátorů a dalších dechových pomůcek, které jsou pro pacienty životně důležité.

celý článek

Aktuálně - Zemřela Kamila Moučková, bývalá patronka naší nadace

Aktuálně - Zemřela Kamila Moučková, bývalá patronka naší nadace

Zemřela legendární hlasatelka Československé televize Kamila Moučková. Svůj život prožila v pravdě a v letech 2010 až 2014 byla i patronkou Nadace Divoké husy. Čest její památce!

celý článek

LISTOPAD - Finance na dovybavení denního centra Kostka bez bariér - CESTA ŽIVOTEM BEZ BARIÉR, Z.S.

LISTOPAD - Finance na dovybavení denního centra Kostka bez bariér - CESTA ŽIVOTEM BEZ BARIÉR, Z.S.

Organizace pomáhající handicapovaným dětem, aby se mohly věnovat sportu a jiným aktivitám.

Cesta životem bez bariér se zaměřuje na pomoc rodinám s handicapovanými dětmi. Hnacím motorem činnosti jsou potřeby těchto rodin a nedostupnost některých služeb v regionu. Pro děti pořádají plavecké kurzy, sportovní soustředění, tábory a výlety. Nabízejí i odbornější služby jako jsou speciální rehabilitace nebo odlehčovací služba. Od roku 2014 poskytují speciální a velmi účinnou pohybovou terapii Therasuit pro děti především po dětské obrně. V září 2019 otevřeli denní centrum Kostka bez bariér pro rehabilitaci, zábavu i odpočinek v Kutné Hoře, kam přestěhovali většinu aktivit.

celý článek

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing