LISTOPAD - Finance na službu Terénní program v roce 2024 - Květina, z.s.

Organizace, která pomáhá lidem v nepříznivé sociální situaci.

Finance na službu Terénní program Květina v roce 2024.

LISTOPAD - Finance na službu Terénní program v roce 2024 - Květina, z.s.

Poslání organizace:

Posláním neziskové organizace Květina, z. s. je spolupodílet se svými aktivitami na začleňování osob do společnosti, minimalizovat a předcházet sociálnímu vyloučení. Podporovat rodiny a spoluvytvářet podmínky pro zdravé fungování jejích členů. Organizace je jedním z aktérů zapojených do transformace psychiatrické péče. Organizace se věnuje mimo jiné i problematice bezdomovectví, kde se ve spolupráci s městem Teplice spolupodílí na řešení této otázky. Nově ve městě realizuje projekt Bydlím, bydlíš, bydlíme, který se věnuje zabydlování osob bez přístřeší a prevenci ztrátě bydlení, k čemuž využívá sociální práci vycházející z principů Housing First.

                                                  

Využití našeho grantu:

Náš grant bude využit na služby Terénního programu Květina v roce 2024. Tato služba se na Teplicku mimo jiné věnuje osobám bez přístřeší, poskytuje jim základní sociální poradenství, propojuje je s návaznými službami, poskytuje jim doprovody na úřady či k lékařům a potravinovou i materiální pomoc.

                                             

Benefiční akce:

Speciální benefiční akce s názvem Noc venku v Teplicích je naplánovaná na 23. 11. 2023 ve Skautském středisku. Nejdříve proběhne setkání zástupců města, neziskových organizací a osob bez přístřeší, následovat bude společná večeře účastníků a ve 22:00 se zahájí přespání venku pro zájemce.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 642.

Více o Květině, z.s. najdete na: https://www.oskvetina.cz/

DĚKUJEME MOC ZA VAŠI POMOC!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing