LISTOPAD - Finance na pracovní a kariérní poradnu a na rekvalifikační kurzy - Centrum Kašpar, z.s.

Organizace, která vytváří spravedlivý trh práce pro všechny.

Finance na dofinancování služeb pracovní a kariérní poradny, případně na rekvalifikační kurzy.

LISTOPAD - Finance na pracovní a kariérní poradnu a na rekvalifikační kurzy - Centrum Kašpar, z.s.

Poslání organizace:

Centrum Kašpar je regionální organizace, kterou při řešení zaměstnanosti zajímají pohledy všech zúčastněných, hledá neotřelá řešení v oblasti zaměstnání, vzdělání, sladění profese a soukromí. Usiluje o rovné příležitosti na Liberecku, pomáhá nastavovat ve firmách prostředí vstřícné k potřebám kvalitních a loajálních lidí. Nabízí pomoc při hledání nebo změně zaměstnání, pomáhá rozvíjet dovednosti potřebné k úspěšnému nalezení a udržení si práce. Jejich cílovou skupinou jsou lidé znevýhodnění na trhu práce, kteří obtížně hledají práci.

 

Využití našeho grantu:

Nadační příspěvek by chtěli využít na dofinancování služeb pracovní a kariérní poradny, případně na rekvalifikační kurzy.

 

 

Benefiční akce:

Kašparovo (nejen) taškaření neboli benefiční prodej tašek proběhne 25.11.2023 od 13 do 17 hodin v Kavárně Pošta v Liberci. Akce bude završením projektu „Ušij tašku a zaměstnej člověka“, který vyzval lidi z celé ČR, aby ušili tašku a jiné textilní výrobky.  Jedná se o originální, šité, háčkované či pletené kousky. Zapojují se jednotlivci, šicí spolky, profesionální švadleny, školní třídy, domovy seniorů a občas i známé tváře. Kromě prodeje akce umožní i setkání s klienty a klientkami, partnery a dárci. Akce je určena pro širokou veřejnost.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 643.

Více o Centru Kašpar, z.s. najdete na: https://centrum-kaspar.cz/

DĚKUJEME MOC ZA VAŠI ŠTĚDROST!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing