LISTOPAD - Finance na opravy a dovybavení bezbariérového bytu - ParaCENTRUM Fenix, z. s.

Organizace, která podporuje osoby po poškození míchy i jejich blízké.

Finance na opravy a dovybavení bezbariérového bytu.

LISTOPAD - Finance na opravy a dovybavení bezbariérového bytu - ParaCENTRUM Fenix, z. s.

Poslání organizace:

ParaCENTRUM Fenix je již 19 let oporou pro osoby po poškození míchy i jejich blízké při návratu do aktivního života. Podporují je v náročné životní změně, ukazují jim cestu a bojují za jejich lepší společenské začlenění i kvalitu života. Na Moravě jsou jedinou organizací, která se věnuje této skupině lidí, v České republice druhou největší.  Díky jejich službám mohou žít v kruhu svých blízkých, co nejvíce plnohodnotný život. Fyzioterapie a pravidelné cvičení má pozitivní vliv na zlepšení fyzické kondice, stabilitu i snížení bolesti. Sociální rehabilitace pomáhá s otázkou zaměstnanosti, sociálních dávek, bezbariérovosti, ale i psychologické pomoci pro celou rodinu. Osobní asistenci využívá pravidelně zhruba 40 osob ročně a hojně je také využívána služba bezbariérové přepravy, v rámci které jsou klienti převezeni všude, kam potřebují. Další velmi důležitou službou je bezbariérový byt, který pomáhá vyřešit otázku ubytování na přechodné období.

 

Využití našeho grantu:

Finanční prostředky použijí na opravy a dovybavení startovacího bezbariérového bytu, případně na úhradu jeho nájmu.

 

Benefiční akce:

Charitativní akce „Dražba pro Fenix“ proběhne 23. 11. 2023 od 18 hodin v Divadle Reduta v Brně. Kromě dražby obrazů bude na programu i hudební vystoupení v podání žáků ZUŠ Brno.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 641.

Více o ParaCENTRU Fenix, z.s. najdete na: https://pcfenix.cz/

DĚKUJEME MOC ZA VAŠI PODPORU!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing