Aktuality

Chcete vědět, co je u nás nového?
Podívejte se níže…

KVĚTEN - Podpora přímé práce psychologa, terapeuta a sociálního pracovníka s dítětem a mladistvým v preventivním programu Změnit směr - Ratolest Brno, z.s.

KVĚTEN - Podpora přímé práce psychologa, terapeuta a sociálního pracovníka s dítětem a mladistvým v preventivním programu Změnit směr - Ratolest Brno, z.s.

Organizace pomáhající dětem a mladistvým, kteří se ocitli v problémech, ale chtějí na sobě pracovat a svoji budoucnost změnit.

Hlavním posláním Ratolesti Brno je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám řešit jejich nepříznivou situaci. Zároveň se snaží o to, aby měli rovné šance žít kvalitní život a začlenit se do společnosti. Organizace letos oslaví již 25 let své existence. Ročně pomůže více než 500 dětem a mladým lidem v situacích, ve kterých si sami neví rady. Působí v Brně, Hustopečích a blízkém okolí.

celý článek

KVĚTEN - Podpora Kontaktního místa České alzheimerovské společnosti - DIAKONIE ČCE středisko v Brně

KVĚTEN - Podpora Kontaktního místa České alzheimerovské společnosti - DIAKONIE ČCE středisko v Brně

Diakonie ČCE - středisko v Brně poskytuje podporu a pomoc seniorům a lidem s postižením tak, aby mohli žít co nejkvalitnějším způsobem života navzdory svým handicapům. Pomáhají lidem zvládat obtíže spojené s demencí, schizofrenií nebo bipolární poruchou, vytvářejí bezpečné domovy pro postižené a pro seniory. Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.

celý článek

DUBEN - FINANCE NA NÁKUP KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK – CHARITA TŘINEC

DUBEN - FINANCE NA NÁKUP KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK – CHARITA TŘINEC

Charita Třinec pomáhá lidem k soběstačnosti a důstojnému stáří

Charita Třinec provozuje jako svou hlavní náplň asistenční službu, která má za cíl pomáhat osobám se sníženou soběstačností. Osobní asistenti docházejí do domácností seniorů, nebo zdravotně postižených a pomáhají jim při zvládání základních činností, jako je podávání jídla, hygiena, oblékání, nákupy, návštěvy u lékaře atd. Charita Třinec také poskytuje pomoc a podporu rodinným příslušníkům, provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a charitativní bazárek oblečení.

celý článek

DUBEN - Finance pro vybavení nových prostor Asistenčního domu pro autisty elektrospotřebiči - DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk

DUBEN - Finance pro vybavení nových prostor Asistenčního domu pro autisty elektrospotřebiči - DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk

Organizace, která pomáhá lidem s autismem a jejich rodinám žít lepší život

DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. poskytuje sociální služby osobám s diagnózou poruchy autistického spektra a to především dětem, mladým dospělým a jejich rodinám. Pomáhá zvýšit kvalitu života autistů a snaží se zapojit je do aktivit běžné populace, které jsou jim vzhledem k jejich handicapu obtížně dostupné. Zároveň nabízí možnost odpočinku a regenerace sil pečujícím rodičům. V rámci Olomouckého kraje je Dětský klíč Šumperk ojedinělým poskytovatelem sociálních služeb zaměřený na tuto cílovou skupinu.

celý článek

BŘEZEN - Grant na nákup sekaček, které zaručí práci postiženým - Aditus Pro

BŘEZEN - Grant na nákup sekaček, které zaručí práci postiženým - Aditus Pro

Pomozte nám sehnat finance pro chráněné pracoviště ZELEŇ-ÚKLID-ÚDRŽBA organizace Aditus Pro. Za Vaše dary se nakoupí zahradnické přístroje. I díky nim dostanou postižení lidé možnost získat smysluplnou práci!

 

celý článek

BŘEZEN - Finance na chov koní, kteří pomáhají - Spolek Voltiž Duha z.s.

BŘEZEN - Finance na chov koní, kteří pomáhají - Spolek Voltiž Duha z.s.

Spojují zdravé i POSTIŽENÉ DĚTI. Pomáhají zlepšovat fyzické i mentální schopnosti lidem s kombinovaným postižením. Díky nim dostává jezdecký sport další rozměr! A právě proto je v BŘEZNU podpoříme!

celý článek

ÚNOR - Tablety pro těžce postižené  - Diakonie ČCE

ÚNOR - Tablety pro těžce postižené - Diakonie ČCE

I v únoru podpoříme 2 organizace! Diakonie ČCE usiluje o to, aby POSTIŽENÍ lidé mohli žít spokojeněji a s minimálními komplikacemi. I proto chce pro své klienty pořídit TABLETY! Pomozte nám splnit jejich přání! Podpořte opět LETY DIVOKÝCH HUS! 

celý článek

ÚNOR - Vybavení masérny pro nevidomé a zrakově postižené - Organizace nevidomých z.s.

ÚNOR - Vybavení masérny pro nevidomé a zrakově postižené - Organizace nevidomých z.s.

Zkvalitnit život nevidomým a těžce zrakově postiženým - o to se snaží Organizace nevidomých z.s. už 17 let! A my jí teď chceme pomoci vybavit masérnu, kde budou nevidomí pracovat i si užívat! Pojďte do toho s námi!

celý článek

LEDEN - Pomoc pro nemocné seniory - Charita Zábřeh

LEDEN - Pomoc pro nemocné seniory - Charita Zábřeh

Dožít v klidu a bezpečí doma u svých blízkých je přání mnoha nemocných lidí. V Olomouckém kraji takové sny plní například CHARITA ZÁBŘEH. A my jí chceme podpořit! Co Vy? :-)

celý článek

LEDEN - Podpora onkologických pacientů - PRO Gaudia, z.ú.

LEDEN - Podpora onkologických pacientů - PRO Gaudia, z.ú.

Smířit se se závažnou nemocí není snadné. "Shodly jsme se na tom, že maminkám onkologicky nemocných dětí
nebudeme dávat žádnou psychiatrickou diagnózu, ani poruchy přizpůsobení, protože to žádná
porucha není, když mámě umírá dítě a ona je z toho zcela zákonitě traumatizovaná. Překvapilo nás,
jak malou nabídku psychické podpory tyto matky mají. Rozhodli jsme se založit organizaci, která tu
chybu napraví a bude poskytovat podpůrnou psychoterapii nejen jim, ale i samotným nemocným". To je příběh organizace PRO Gaudia, kterou se chystáme podpořit. Pomůžete nám podpořit další smysluplný projekt?

celý článek

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.