ZÁŘÍ - Finance na stavební práce, vybavení a pomůcky - Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.

Organizace, která podporuje péči o duševní zdraví.

Finance na stavební práce k přestavbě terapeutické místnosti, na vybavení a pomůcky.

ZÁŘÍ - Finance na stavební práce, vybavení a pomůcky - Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.

Poslání organizace:

Modré dveře působí v oblasti péče o duševní zdraví od roku 2011. Poskytují krizovou pomoc pro všechny osoby v krizové situaci, dále službu sociální rehabilitace a aktivizace pro osoby s duševním onemocněním. Provozují ambulance klinického psychologa, z čehož jedna se zaměřuje na práci s dětmi. Poskytují psychoterapii pro děti, dospělé, páry i rodiny. Jejich odborníci jsou pod pravidelnými supervizemi, účastní se povinných i nadstavbových vzdělávacích programů a sledují aktuální trendy v oblasti duševního zdraví. Kvůli zachování vysoké kvality práce s klienty každoročně investují finanční prostředky do profesionálního rozvoje.

                                                  

Využití našeho grantu:

Náš grant bude využit na stavební práce k přestavbě terapeutické místnosti, na vybavení a nákup pomůcek pro psychoterapeutickou práci.

                                             

Benefiční akce:

Celodenní benefiční akce „Respekt k jinakosti“ je naplánovaná na 13. 9. 2023 v Říčanech. Na programu bude seminář a koncert v podání Ridiny Ahmedové.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 637.

Více o Terapeutickém centru Modré dveře najdete na: https://www.modredvere.cz/

DĚKUJEME MOC ZA VAŠI POMOC!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing