Divoké husy
Divoké husy Divoké husy

Víkend pro hospic

Datum konání:

17. 11. 2012

Místo konání:

La Fabrica, Liberec

Organizace:

Hospicová péče sv. Zdislavy o.p.s.

Pečuje o nemocné v posledním stádiu nemoci a je podporou rodinám i přátelům umírajících.


Program benefice

Výtěžek benefiční akce činil 51 013 Kč, stejné výše byl i grant Nadace Divoké husy

Účel grantu

zdvojnásobený výtěžek byl použit na nákup zdravotních pomůcek pro domácí hospicovou péči


více na www.hospiczdislavy.cz