Tříkrálový benefiční koncert pro Nazaret

Datum konání:

07. 01. 2017 Od 18.00 hodin

Místo konání:

Divadlo J.K.Tyla, Masarykovo náměstí, Třeboň

Organizace:

Nazaret, středisko DM CČSH

Nazaret - středisko Diakonie a misie Církve československé husitské - od roku 2005 nabízí pomoc dospělým lidem s postižením prostřednictvím dvou sociálních služeb – denního centra a sociálně terapeutické dílny. Provozuje také chráněnou dílnu, kde zaměstnává 16 osob (což je 65% z celkového počtu zaměstnanců organizace) se zdravotním postižením. Věnují se řemeslné práci s keramikou a textilem a podílejí se také na prezentaci výrobků. Nazaret využívá dílny i k pořádání kurzů a kroužků keramiky pro děti a dospělé.


Program benefice

Program benefice:

Úvodní slovo ředitelky organizace, poděkování partnerům a představení účelu benefice.

Koncert skupiny Cimbal Classic

Účel grantu

Výtěžek benefice, jako i dar Nadace Divoké husy bude využit na vybavení rozšířené sociálně terapeutické dílny, kde se bude více pracovat s textilem. Budou zakoupeny 3 šicí stroje, 2 velké pracovní stoly a úložné regály na materiál a šicí potřeby.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing