Divoké husy
Divoké husy Divoké husy

Společenský ples Charity Zábřeh

Datum konání:

07. 02. 2014 od 20.00 hod

Místo konání:

Katolický dům, Sušilova 38, 789 01 Zábřeh

Organizace:

Charita Zábřeh

Charita Zábřeh pomáhá lidem v nepříznivé životní situaci, ppředevším seniorům, lidem s tělesným postižením a lidem s omezenou pohyblivostí. Provozuje denní stacionář Domovinka a Půjčovnu zdravotních, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.


Program benefice

Poleťte spolu s Divokými husami na Benefiční společenský ples, kde nebude chybět taneční vystoupení, výuka společenských tanců, živá hudba k tanci a samozřejmě ani tombola.

Účel grantu

výtěžek z plesu i grant Nadace Divoké husy bude použit na nákup invalidního vozíku, vanového elektrického zvedáku s podložkou a elektrické polohovací postele s antidekubitní matrací pro uživatele denního stacionáře Domovinka.