Společenský ples Charity Zábřeh

Datum konání:

03. 02. 2017 ve 20:00 hodn

Místo konání:

Katolický dům, Sušilova 38, 789 01 Zábřeh

Organizace:

Charita Zábřeh

Charita Zábřeh působí v jižní polovině okresu Šumperk již od roku 1992, kdy byla profesionalizována téměř roční dobrovolnická činnost sdružení osob kolem zábřežské farnosti. Ti se snažili znovu obnovit a navázat na prvorepublikovou činnost Charity v Zábřehu, utlumenou válkou a vládou komunismu.
Charita Zábřeh je organizací římskokatolické církve pro realizaci konkrétní pomoci potřebným. Posláním je projevovat milosrdnou lásku skutky, a tak naplňovat křesťanské učení o lásce k člověku bez rozdílu vyznání, rasy, či politické příslušnosti. Snaží se vyhledávat potřebné, poskytovat pomoc lidem v nepříznivé životní situaci a podporovat jejich začlenění do běžného života. Motto organizace je „Pomáháme žít lepší životy.“
Charita Zábřeh směřuje aktivity na pomoc seniorům, opuštěným, starým a nemocným lidem, občanům se zdravotním postižením, lidem sociálně potřebným – včetně cizinců a uprchlíků. Meziročně se stará o více než 1400 lidí v celkem 78 obcích. Pomáhá lidem v jejich přirozeném domácím prostředí podpořit jejich sepětí s rodinou.
Za tímto účelem Charita Zábřeh provozuje široké spektrum služeb. Jednou z nich je Denní stacionář Domovinka, který umožňuje seniorům a lidem s chronickým duševním onemocněním, převážně s demencí, trávit aktivně a smysluplně svůj volný čas. Jde o prostředí, jež dočasně - na určitou část dne - nahrazuje domácí prostředí klienta. Uživatelům je zajišťována péče o jejich osobu, aktivizační činnosti i kontakt se společenským prostředím.


Program benefice

20.15 zahájení plesu + úvodní slovo ředitele, přivítání hostů, představení využití výtěžku a sponzorů večera
20.30 a 21.30 taneční vystoupení
21.00 módní přehlídka společenských šatů
20.40 – 2.00 hudební produkce
23.30 losování hlavních výher tomboly

Účel grantu

Cílem projektu je umožnit klientům Denního stacionáře Domovinka - seniorům, lidem s demencí a osobám upoutaným na invalidní vozík, smysluplnou práci s přírodninami, bylinkami, ovocem a zeleninou, a to za pomoci vyškoleného personálu zařízení. Práce na zahradě je ale pro většinu klientů takřka nemožná, ačkoliv je tolik vítaná.
Z výtěžku akce budou pořízeny zvýšené záhony, mobilní truhlíky, kaskádové truhlíky a materiál na úpravu terénu pro snadný pohyb obtížněji chodícím a klientům pohybujícím se na invalidním vozíku. Speciální záhony a truhlíky zajistí lidem upoutaným na vozík i seniorům s omezenou mobilitou bližší kontakt s přírodou. Při pletí, zalévání a sklízení se nebudou muset namáhavě ohýbat. Prostřednictvím podnětů, kterými v případě zahradní terapie mohou být např. vůně bylinek a rostlin, zpěv ptáků, práce s hlínou apod. bude možné vyvolat vzpomínky, umožnit verbální či neverbální komunikaci a probudit paměť. Velký význam tedy přináší zahradní terapie také pro osoby s demencí.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing