Rotahufest XI - taneční a hudební festival

Datum konání:

03. 11. 2018 od 13 do 18 hodin

Místo konání:

Dům kultury, Velká hradební 1025/19, 40001 Ústí nad Labem

Organizace:

Oblastní charita Ústí nad Labem

Posláním organizace je pomáhat lidem na okraji společnosti při řešení komplikované životní situace, umožnit seniorům plnohodnotné prožívání stáří, poskytovat podmínky dětem, mládeži a rodinám, ohroženým sociálním vyloučením, pomáhat překlenout těžké období lidem bez domova a vracet je do běžné společnosti. V rámci služeb poskytují cílovým skupinám zázemí pro trávení volného času, doprovází je na úřady, instituce, pomáhají s obstaráváním běžných záležitostí, poskytují sociální poradenství, materiální a potravinovou pomoc a nabízejí možnost využívat služeb charitního šatníku.

Oblastní charita Ústí nad Labem poskytuje 11 sociálních služeb ve čtyřech zařízeních: Azylový dům pro muže a ženy Samaritán, Centrum pomoci Samaritán, Noclehárna Samaritán, Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Komunitní centrum pro děti Světluška, Centrum služeb pro rodinu Světluška, Terénní programy, Mateřské centrum Ovečka, NZDM Tykadlo, SAS pro rodiny s dětmi Ovečka.
Organizace každoročně participuje na Tříkrálové sbírce. Je členem sdružení Panelu humanitárních organizací. Významným způsobem se podílela na organizování pomoci při povodních v roce 2013. V roce 2017 zahájila organizace dobročinnou akci se sbírkou na podporu chlapce, který se po těžkém úrazu ocitl na invalidním vozíku. Každoročně Oblastní charita Ústí nad Labem pořádá Den rodiny, Den charity a romský tanečně hudební festival Rotahufest.

 


Program benefice

Představí se 10-15 tanečních a hudebních souborů z nízkoprahových zařízení Ústeckého kraje, které pracují s romskými dětmi a mládeží. Přehlídka je soutěžní, vyhlašuje se vítěz v kategoriích: tradiční romský tanec, moderní tanec, hudební kategorie (zpěv, hra na hudební nástroj), cena za přínos romské kultuře, cena diváků. Festival bude doprovázet regionální romská kapela Remix bang.

Účel grantu

Nadační příspěvek bude použit na nákup vybavení do dětského komunitního centra Světluška. Konkrétně na stoly a židle, uzamykatelnou skříň, deskové hry a zrcadlo do tanečního sálu.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing