Rodičovský konflikt očima dětí

Datum konání:

11. 10. 2019 od 17 hodin

Místo konání:

Národní dům Prachatice, Velké náměstí 9

Organizace:

Portus Prachatice, o.p.s.

Portus Prachatice, o.p.s. poskytuje služby pro děti, mládež, dospělé a celé rodiny v oblasti prevence sociálně patologických jevů, rizikového chování a v oblasti péče o děti a rodinu. Krizové centrum – Centrum pomoci rodině a dětem při Portus Prachatice, o.p.s. je centrum sociální prevence. Poskytuje včasnou odbornou psychosociální pomoc osobám, zejména pak rodinám a dětem, v krizové životní situaci, kterou vnímají jako zátěžovou, nepříznivou či ohrožující a kterou přechodně nemohou nebo nedokážou řešit vlastními silami. Pracovníci nabízejí sociálně-terapeutickou pomoc v případech, jako jsou např. rozpad rodiny z důvodu rozvodu/rozchodu a s ním související porozvodové spory a dopady na děti, vztahové problémy, šikana, onemocnění sebe či blízké osoby, sebepoškozování, úmrtí v rodině apod.


Program benefice

Vernisáž - program
• výstava asi padesáti obrazů od žáků základních škol na téma rodičovský konflikt vč. vyhodnocení a ocenění nejlepších malířů
• odborná přednáška na téma rodičovský vs. partnerský konflikt a jeho vliv na děti pod vedením partnerského psychologa, párového psychoterapeuta, manželského a rodinného poradce Mgr. et. Mgr. Pavla Rataje
• dramatické znázornění rodičovského konfliktu očima dětí pod vedením zájmového kroužku Podivného divadla při DDM Prachatice

Účel grantu

Výtěžek benefice jako i dar nadace bude využit na rozšíření stávajících prostor. To umožní rychleji reagovat na potřeby příchozích klientů. Krizové centrum nyní disponuje jednou plně vybavenou konzultovnou, která je vhodná pro všechny věkové kategorie a malou pracovnou, která naopak není pro všechny vyhovující (děti, úzkostliví klienti, vícečlenné skupiny jako je rodina apod.). Cílem je tak plně vybavit další místnost, kdy bude Krizové centrum dostupné v jeden čas dvěma samostatným klientům (individuálně, rodina) zároveň.


Příběh: "Do Krizového centra přicházejí dvě sestry. Důvodem návštěvy je velmi rychlý, nečekaný a bolestivý rozvod rodičů. Každá ze sester na rozvod reaguje rozdílně. Starší otce nenávidí, odmítá se s ním potkávat v přítomnosti nové partnerky, ale zároveň volá po jeho pozornosti. Při hře Třináctá komnata sděluje, že nemá rodinu. Když se ptám, co to tedy je, tak sděluje: „Rozpadlá rodina. Ale to už není rodina.“ Mladší se s otcem vídá, což vzbuzuje nedorozumění i se starší sestrou. Mladší ze sester v rodině zastává roli šaška, a s ní se snaží doma udržovat pohodovou atmosféru, což vnímá jako náročné. Zlomový bod nastává při pohledu na obrázek smutné dívky sundavající si masku s úsměvem. Mladší ze sester zvážní a sděluje, že přesně takto se cítí.            U obou sester dochází k ošetření a normalizaci aktuálních pocitů přicházející bezprostředně po náhlé události."

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing