Poznej naši charitu z jiné strany - koncert Pavla Helana pro Charitu Vsetín

Datum konání:

18. 10. 2018 od 17 hodin

Místo konání:

FS ČCE Ratiboř u Vsetína č. 221

Organizace:

Charita Vsetín

Charita Vsetín poskytuje služby vycházející z individuálních potřeb osob, všem lidem bez rozdílu, a to na základě dodržování lidských práv a základních svobod. Sdružuje profesionální i dobrovolné pracovníky a usiluje o dosažení maximální možné kvality poskytovaných sužeb. Na území města a v okruhu do 20 km poskytuje tyto zdravotní a sociální služby: Pečovatelskou službu, Osobní asistenční službu, Stacionář Magnolie, Domácí zdravotní péči a Domácí hospic Via. A služby prevence – Nízkoprahové zařízení ZRNKO, Mimoškolní přípravu SIDERA, CAMINO sociální rehabilitaci.


Program benefice

17:00 – úvodní slovo paní farářky Wiery Jelínek, úvodní slovo paní ředitelky Charity Vsetín Věry Dulavové.
17:15 – hlavní program – koncert Pavla Helana
18:30 – poděkování účinkujícímu, pořadateli, dárcům, sponzorům
18:40 – prostor pro autogramiádu, focení a povídání si s účinkujícím
19:00 – mini raut, představení služeb Charity Vsetín

Účel grantu

Výtěžek z koncertu a dar nadace bude použit na renovaci zahrady Charity Vsetín. Zpřístupnění terénu prostor zahrady, kultivaci stromů a keřů, vystavění pergoly. Pro užití seniorů denního stacionáře Magnolia, Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ZRNKO, CAMINO sociální rehabilitace. Všechny tyto služby budou mít možnost vykonávat další smysluplné aktivity v novém prostoru. Je v plánu zde konat také benefiční akce. V současné době je zahrada pro tyto účely nevyhovující.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing