Ples handicapovaných

Datum konání:

28. 10. 2017 od 19.00 hodin

Místo konání:

Kulturní dům, Domažlická 767, 339 01 Klatovy

Organizace:

LENOX z.s.

Organizace se věnuje především sportu handicapovaných osob. Vznikla na počátku roku 2012 s cílem nabídnout osobám s handicapem možnost využít jejich volný čas prostřednictvím florbalu na elektrických vozících. Jedná se o jediný kolektivní sport určený pro osoby s těžkým tělesným handicapem. Výjimečnost této aktivity tkví v možnosti okusit kouzlo kolektivního sportu i těžce tělesně handicapovaným osobám, pro které jsou v tomto ohledu dosti omezené příležitosti. Kolektivní činnosti všeobecně napomáhají k sociálnímu začlenění, jsou prostředkem pro společensky aktivní život. Od svého založení zastřešuje Lenox sportovní klub INDIANS Plzeň, který má v součastnosti 10 členů. Dále realizuje různé projekty na podporu integrace osob s handicapem. Pořádá vzdělávací akce pro studenty ZŠ, SŠ a VŠ z oblasti prevence a osobní asistence. Taktéž organizuje kulturní a sportovní akce.
V roce 2013 a 2014 byly realizovány 2 ročníky projektu s názvem „Pomáháme smíchem“. Byl tak položen základ pro zahájení aktivit, které mají za cíl podpořit dlouhodobou udržitelnost sportovního klubu. V roce 2015 došlo k pilotní realizaci projektu „Asistent na zkoušku“ určeného pro studenty Západočeské univerzity v Plzni. Vzhledem k velkému zájmu zástupců univerzity bude tento projekt pokračovat i v dalších letech. Cílovou skupinou jsou studenti, kteří se připravují na své budoucí povolání (např. učitel, vedoucí sportovní aktivity, vedoucí volnočasové aktivity apod.). Hlavním cílem je účastníkům projektu přiblížit jednotlivé odlišnosti života osob s tělesným handicapem interaktivní formou.


Program benefice

Setkání partnerů a podporovatelů organizace
Vystoupení kulturních a zájmových skupin
Soutěže se zaměřením na handicapované (slalom na mechanickém vozíku, poznej předmět poslepu apod.)
Taneční zábava
Tombola

Účinkující:
Hudební skupina Orion
Tanečních skupina Destiny Klatovy
Taneční skupina vozíčkářů SKV Praha
Marty Dance
Pol Dance – Yvona Minaříková
Stepařská skupina Step by step
Divadelní a taneční skupina nevidomých Loco:Motion o. s.
Handicapnev tyjátr (Balneo dance) aj.

Účel grantu

Pořízení nových motorů do elektrických vozíků, které má organizace ve svém vlastnictví, především za účelem možnosti zapojení dalších zájemců do hry. Případně budou finance sloužit i k nákupu dalšího sportovního vozíku za účelem rozšíření členské základny.  


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing