Pátá dohoda Jaroslava Duška pro Portimo o.p.s.

Datum konání:

29. 02. 2016 19:00

Místo konání:

Kulturní dům Nové Město na Moravě

Organizace:

Portimo o.p.s.

Portimo, o.p.s. je nezisková organizace, která podporuje rozvoj sociálních služeb v Novém Městě na Moravě a v okrese Žďár nad Sázavou. Poskytuje pět registrovaných sociálních služeb: EZOP- nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, občanskou poradnu, osobní asistenci, ranou péči a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Dále se věnuje programům primární prevence na základních a středních školách a dobrovolnictví.


Program benefice

Divadelní představení Pátá dohoda. 

Autor: Jaroslav Dušek
Předloha: Don Miguel Ruiz
V hlavní roli tohoto divadelního představení je Jaroslav Dušek
Spoluúčinkují: Alan Vitouš a Pjér La Š´éz

Pátá dohoda nás zavádí do hlubší roviny našeho sebeuvědomování a navrací nás k našemu vrozenému pravému já. Toto pokračování Čtyř dohod, které změnily životy milionům lidí po celém světě, připomíná největší dar, kterým se můžeme obdarovat: svobodu být sám sebou.

Účel grantu

Výtěžek z akce bude použitý na deset tříhodinových preventivních programů pro cca 200 žáků ZŠ na Novoměstsku. Programy „Jiný svět“, „Kdo je jinej, není divnej“ a „Nejsem divnej, když jsem jinej“ jsou zaměřeny na specifickou prevenci rasismu, xenofobie a diskriminace. 

Pomocí programů si žáci uvědomí různost lidí ve světě kolem nás a přispějí k integraci zdravotně postižených žáků do „běžného“ vzdělávacího proudu.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing