Divoké husy
Divoké husy Divoké husy

O adventu nejsi sám

Datum konání:

09. 12. 2016 od 18:30 hodin

Místo konání:

Kostel sv. Petra a Pavla, Hosín u Českých Budějovic

Organizace:

Městská charita České Budějovice

Posláním charity je pomoc bližním v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství. Hlavní činností Městské charity je poskytování sociálních a zdravotních služeb na území města České Budějovice a okolí a pomoci všem lidem, kteří pomoc potřebují.


Program benefice

Benefiční adventní koncert je pořádán pro širokou veřejnost a klienty Pečovatelské služby Městské charity České Budějovice. Výtěžek koncertu podpoří komunitní život seniorů na malé obci, zejména v Domě s pečovatelskou službou v obci Borek u Českých Budějovic.

Program akce:
Prohlídka kostela s odborným výkladem
Prezentace služeb Městské charity Č. Budějovice
Adventní pozdrav
Projev zástupce Městské charity Č.Budějovice
Projev zástupce místní samosprávy
Projev zástupce církve
Hudební program:
Dětský pěvecký sbor Canzonetta
Ženský pěvecký sbor Vox Novus

Závěrečné slovo, rozloučení a popřání příjemného adventního času.

Účel grantu

Výtěžek koncertu podpoří komunitní život seniorů na malé obci, zejména v Domě s pečovatelskou službou v obci Borek u Českých Budějovic, kde přispěje ke vzniku Klubu důchodců. Cílem je zajistit lidem žijícím v pečovatelském domě společné aktivity, zlepšit komunikaci mezi obyvateli Domu s pečovatelskou službou a lidmi žijícími osamoceně v soukromí, především formou pravidelného setkávání zaměřeného na: trénování paměti, zajímavé besedy a přednášky týkající se zdraví, cestování, stravování, výroba drobných předmětů, hudební odpoledne apod.