Divadelní představení Zimní pohádka v podání Dejvického divadla Praha

Datum konání:

04. 04. 2020 od 18 hodin

Místo konání:

Divadlo Šumperk, s.r.o., Komenského 312/3, Šumperk

Organizace:

DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s.

DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. poskytuje sociální služby osobám s diagnózou poruchy autistického spektra (PAS), především dětem a mladým dospělým a jejich rodinám. Poskytuje služby osobní asistence, odlehčovací služby, služby sociální rehabilitace a odborné sociální poradenství.
V rámci osobní asistence zajišťují doprovod při zvládání běžných sociálních situací v přirozeném prostředí (lékař, kino, trénink, cestování) ale i do volnočasových aktivit, které pro osoby s autismem připravují.
Cílem odlehčovací služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek, relaxaci a regeneraci fyzických i psychických sil. Odlehčovací služba zprostředkovává lidem s autismem kontakt se společenským prostředím, nabízí výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti formou ambulantní (aktivity v klubovnách), terénní (výlety, pobyty), nebo pobytové (odlehčovací byt).
K dosažení co nejvyšší míry samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti je určena služba sociální rehabilitace, která je od 15 let věku.
Poslední ale také velmi důležitá služba odborné sociální poradenství podporuje autisty a jejich blízké, aby se orientovali ve svých právech, rozuměli své situaci a byli schopni ji účinně řešit co nejvíce vlastními silami.
V současné době realizuje Dětský klíč výstavbu „Asistenčního domu pro osoby s autismem“. Dům bude poskytovat sociální služby komunitního charakteru v prostředí evokujícím rodinné zázemí. Hlavním cílem je zvýšit kvalitu života autistů, pomoci jim zapojit se do aktivit běžné populace, které jsou jim vzhledem k jejich handicapu obtížně dostupné.


Program benefice

Divadelní představení Zimní pohádka v podání Dejvického divadla Praha.

 

Divadelní představení bude z důvodu nouzového stavu přesunuto na pozdější termín. Nadace Dětský klíč podpoří.

Účel grantu

Výtěžek akce bude využit na pořízení vybavení nových prostor Asistenčního domu (pokoje, klubovny, koupelny) elektrospotřebiči - televize, pračka, sušička.

Projekt podpoří NF Avast, který přispěl na základě naší žádosti v programu Spolu se zaměstnanci částkou 20 500 Kč. Děkujeme!

  logo_cz-01


Příběh klienta
"Petr využívá služeb Dětského klíče od útlého věku 5-ti let. Rodina chlapce se po zaznění diagnózy - porucha autistického spektra - rozhodla přestěhovat do místa, kde je zajištěno pro chlapce nejen vzdělání, ale také návazné sociální služby.
Dnes je Petrovi 18 let, navštěvuje v Dětském klíči volnočasové aktivity zaměřené na rozvoj jeho zálib. Mezi jeho oblíbené aktivity patří pohybový kroužek, muzikohrátky, kroužek jízdy na koních, programy ve snoezelenové místnosti, chodí hrát s ostatními klienty bowling. Společně s našimi asistenty, jezdí také na výlety, prázdninové pobyty, relaxovat do solné jeskyně, do kina, na výstavu či do bazénu.
Petrovo postižení je v typologii poruch PAS označováno za typ „osamělý“, proto máme velkou radost, když jej vidíme radovat se ze škádlivé hry na honěnou, opakovat názvy zvířat a postav z filmů, které viděl v kině. Vzájemně se hašteří s některými klienty, napodobuje jejich chování, má osobitý smysl pro humor.
Rodina, speciální pedagogové a také asistenti Dětského klíče společně Petrovi vytvářejí bezpečné a předvídatelné prostředí, ve kterém má možnost rozvíjet svůj život a radovat se z něj."

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing