Labyrint pro charitu - rocková zábava, Oblastní charita Vimperk

Datum konání:

18. 07. 2015 20:00

Místo konání:

Zdíkov - Ostrov

Organizace:

Oblastní charita Vimperk

Oblastní charita Vimperk je poskytovatelem sociálních služeb, je provozovatelem nestátního zdravotnického zařízení domácí péče. Jejím posláním je poskytovat pomoc lidem v nepříznivé sociální a zdravotní situaci.


Program benefice

Koncert kapely Labyrint

Účel grantu

Výtěžek akce včetně grantu budy využit pro potřeby seniorů v Domě klidného stáří v Pravětíně, na nákup a obnovu zařízení – obnova vybavení jídelny a pořízení nového kotle na vytápění. 


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing