Divoké husy
Divoké husy Divoké husy

Labyrint pro charitu - rocková zábava, Oblastní charita Vimperk

Datum konání:

18. 07. 2015 20:00

Místo konání:

Zdíkov - Ostrov

Organizace:

Oblastní charita Vimperk

Oblastní charita Vimperk je poskytovatelem sociálních služeb, je provozovatelem nestátního zdravotnického zařízení domácí péče. Jejím posláním je poskytovat pomoc lidem v nepříznivé sociální a zdravotní situaci.


Program benefice

Koncert kapely Labyrint

Účel grantu

Výtěžek akce včetně grantu budy využit pro potřeby seniorů v Domě klidného stáří v Pravětíně, na nákup a obnovu zařízení – obnova vybavení jídelny a pořízení nového kotle na vytápění.