Divoké husy
Naším posláním je zdvojnásobovat peníze, nápady, iniciativu,
energii a radost. Spojujeme ty, kteří chtějí společně doletět dál.
Divoké husy Divoké husy

Koncert - Májový večer

Datum konání:

31. 05. 2013

Místo konání:

Němčičky

Organizace:

Domovinka Němčičky o.p.s.

Organizace zajišťuje denní pobyt pro seniory a zdravotně postižené


Program benefice

Účel grantu

Zkulturnění dvoru pro klienty


Výše grantu byla 32 000 Kč. Projekt finančně podpořila ČSOB PS