Koncert hudební skupiny NITKY

Datum konání:

12. 09. 2017 od 19.00 hodin

Místo konání:

Kostel sv. Vojtěcha, Kolejní ul., Praha 6 - Dejvice

Organizace:

Domov svaté Rodiny

Posláním Domova je formou dostupné celoroční pobytové služby vytvářet důstojné, podnětné a láskyplné prostředí osobám s mentálním a kombinovaným postižením s nabídkou běžných příležitostí k sociálnímu začleňování. Tuto péči poskytuje Domov ve dvou zařízeních - Domov v Liboci a Domov na Petřinách.

Domov svaté Rodiny poskytuje svým klientům tyto základní činnosti:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (muzikoterapie, canisterapie), trénink paměti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zácvikové pracoviště Kavárna u svaté Rodiny),
• sociálně terapeutické činnosti (terapeutické dílny: dřevařská, tkalcovská, domácí a keramická dílna)
. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Domov provozuje také Kavárnu u svaté Rodiny, která je zároveň zácvikovým pracovištěm pro místní klienty. Zde se pořádají výtvarné výstavy, hudební produkce komorního charakteru, malá divadelní představení a interaktivní pořady např. vánoční pečení, výroba vůní, výtvarné akce.
Každý měsíc je naplněn jednou akcí většího rozsahu a doprovodnými akcemi komorní povahy.

 


Program benefice

Koncert skupiny NITKY – zhudebněné texty Suanne Renaud
Komorní kvarteto RISTRETTO
Pěvecký sbor SCHOLA při kostele sv. Václava

Účel grantu

Finanční příspěvek bude použit na nákup senzorických pomůcek pro bazální stimulaci a masáže klientů.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing