Divoké husy
Divoké husy Divoké husy

Komponovaný pořad Cesty naděje

Datum konání:

02. 12. 2012

Místo konání:

Čerčany

Organizace:

Občanské sdružení TŘI

Organizace poskytuje komplexní paliativní péči nemocným v konečném stádiu.


Program benefice

Účel grantu

na nákup zdravotnického materiálu pro paliativní péči


Výše grantu byla 45 688 Kč