FERY CUP 2016 pro CENTRUM HÁJEK

Datum konání:

04. 06. 2016 8:00 - 16:30

Místo konání:

Šťáhlavice u Plzně

Organizace:

CENTRUM HÁJEK z.ú.

CENTRUM HÁJEK provozuje denní stacionář, sociální rehabilitaci, odlehčovací službu a sociálně aktivizační služby pro rodiny. Služby jsou určeny pro děti ve věku 1 - 15 let s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením III. a IV. stupně. Cílem centra je rozdělení náročné péče o handicapované dítě mezi rodinu a zařízení, což umožní rodičům zapojit se zpět do pracovního procesu, seberealizovat se či odpočívat.


Program benefice

2. ročník Benefičního cyklistického závodu Františka Raboně začíná v 08:00 hodin přípravou a následnou registrací účastníků. Závody budou odstartovány dle připraveného harmonogramu. Vyhlášení výsledků a závěrečné zhodnocení závodu bude následovat přibližně v 16 hodin. Po celý den budou probíhat doprovodné akce pro děti i dospělé.
Zúčastní se:
• cyklisté všech věkových kategorií
• spoluorganizátor – bývalý profesionální cyklista František Raboň
• moderátor Jiří Pelnář
• hokejisté HC Škoda Plzeň
• fotbalisté FC Viktoria Plzeň
• házenkáři Talent MAT Plzeň
• známé osobnosti z kulturního i sportovního světa, které jsou Patrony zařízení CENTRUM HÁJEK (Kateřina Emmons, Jan Povýšil, Martin Straka atd.).

Účel grantu

Výtěžek akce a dar nadace bude použit na pokrytí nákladů vzniklých s vybavením prostor nové tělocvičny (koberec, světla, rehabilitační pomůcky atd.).
Vzhledem k individuálním potřebám klientů centra je tělocvična důležitým místem pro nácvik dovedností, které zvyšují úroveň jejich samostatnosti v běžném budoucím životě.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing