Charitativní bowlingový turnaj

Datum konání:

28. 02. 2019 16.00 - 19.00

Místo konání:

XBowling Tišnov, Nádražní 1917

Organizace:

OCH Tišnov - Chráněné bydlení a Sociální rehabilitace Skryje

Tišnovská oblastní charita je organizační složkou Diecézní charity Brno. Chráněné bydlení Skryje je pobytová služba pro klienty s mentálním postižením nebo v kombinaci s postižením tělesným od 18 let. Služba se poskytuje lidem, kteří touží po samostatném bydlení, ale jejich současná situace jim to neumožňuje. Klienti se v zařízení učí samostatnosti v péči o sebe a svoji domácnost. V rámci Sociální rehabilitace s nimi nacvičují různé dovednosti, které jim pomáhají zapojit se do běžného života.

 


Program benefice

Zahájení – představení projektu a spolupracujících organizací
Bowlingový turnaj
Doprovodný program – prodej výrobků klientů služeb; kasička na podporu Chráněného bydlení a Sociální rehabilitace Skryje; drobné občerstvení
Vyhlášení výsledků a poděkování všem sponzorům

Turnaje se zúčastní lokální firmy a soukromé osoby. Do přípravy i realizace akce budou zapojeni i klienti CHB a SR Skryje.

Účel grantu

Z výtěku akce a příspěvku nadace budou zakoupeny nové jídelní a pracovní židle pro klienty CHB a SR Skryje; stávající jsou staré a polámané. V případě většího výtěžku bude klientům zprostředkován výlet do hlavního města - většina z nich zde nikdy nebyla a chtěli by vidět, jak to v Praze vypadá.


Příběh klienta: Jedním z klientů je Pepa, který přišel do Chráněného bydlení ve věku 42 let. Do té doby žil s maminkou v neutěšených podmínkách. Po smrti maminky se kolem Pepy začali shlukovat lidé, kteří neměli úplně čisté úmysly, proto mu starosta domluvil místo v Chráněném bydlení, kam se nestěhoval Pepa sám. S sebou si přivedl i svého pejska Betynu, která na zahradě Chráněného bydlení dožila. Pepa byl z počátku svého pobytu v Chráněném bydlení nesvůj a působil poněkud zanedbaným dojmem. Nedokázal se rozhodovat, nevěděl, co je mu příjemné, bál se nových věcí. Neměl hygienické návyky a špatně se mu kousalo, protože neměl zubní protézu. Pepa se během šesti let, které v Chráněném bydlení strávil, naučil o sebe pečovat. Začíná si čím dál víc uvědomovat své potřeby, ví, co chce, co nechce a toto se mu již daří i sdělovat. Osvojil si i určitou míru zodpovědnosti za sebe, za ostatní i za morčata, která se rozhodnul chovat po smrti své fenky. Za morčaty dochází několikrát denně, doplňuje jim potravu, myslí na její nákup, když jim dochází. Daří se mu pěstovat vztahy a zájmy i mimo Chráněné bydlení, v jehož okolí má spousty známých. Pepa miluje koně, dojíždí do nedaleké vesničky, kde se učí o koně pečovat i na nich jezdit. V Chráněném bydlení se naučil vařit, dokáže si sám uvařit jídlo, i když má stále potřebu se během přípravy ujišťovat o tom, že co dělá, dělá správně. V SR se učí pracovat s počítačem – pracovat s e-mailem, pustit si seriál. Pracovníci ve Skryjích jsou přesvědčení, že by Pepa mohl bydlet jednou sám v nějaké jiné sociální službě – například podporovaného bydlení. Což klient potvrzuje, ale dodává dle vlastních slov, že: “ jedině se ženskou”.

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing