Benefiční koncert pro Willíka

Datum konání:

10. 03. 2018 16 - 19 hodin

Místo konání:

Naše Kavárna - kavárna Centra podpůrné péče Lékořice v areálu Thomayerovy nemocnice Vídeňská 800, Praha-4 Krč (www.nasekavarna.com)

Organizace:

Willík – spolek pro Williamsův syndrom

Willík je svépomocná pacientská organizace, která sdružuje rodiny vychovávající dítě se vzácnou genetickou poruchou - Williamsovým syndromem. Williamsův syndrom je neléčitelná genetická porucha, vzácné onemocnění s výskytem 1/10 000 narozených dětí. Mezi hlavní symptomy patří vrozené srdeční vady, mentální postižení a řada dalších zdravotních komplikací. Rodiny potřebují podporu v oblasti zdravotní, pedagogické a sociální. Hlavním cílem spolku je vzájemná podpora a sdílení informací, osvěta, vzdělávání. Pořádá pravidelná setkání rodin s programy pro rodiče i děti. Snaží se o integraci lidí s touto diagnózou do společnosti.


Program benefice

Hlavní  částí akce bude benefiční koncert v podání multiinstrumentalistky Lenky Mitášové. Koncertu bude předcházet 15-minutová prezentace, jejímž cílem bude vysvětlit přínos svépomocné činnosti v kontextu s problematikou vzácného onemocnění  a ukázat konkrétní způsoby realizace činnosti, včetně představení konkrétního projektu, na který bude využit výtěžek akce. Po dobu koncertu budou na místě přítomni členové spolku, kteří budou poskytovat informace o činnosti sdružení a možnostech spolupráce.

Účel grantu

Peníze budou využity v rámci rekondičního pobytu spolku Willík v srpnu 2018 v Bílé v Beskydech. Konkrétně na úhradu odborného programu (seminář pro rodiče), pobyt asistentů a spolufinancování pobytu  pro rodiny dětí s Williamsovým syndromem, které si pobyt z finančních důvodů nemohou dovolit.  


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing