Benefiční koncert pro Tomáše

Datum konání:

02. 05. 2019 od 18 hodin

Místo konání:

Kino Mír Opava, Kolářská 127/5

Organizace:

Centrum pro seniory Trojlístek, z. s.

Trojlístek se zabývá pomocí a organizací volnočasových aktivit pro seniory, děti, mládež a handicapované. 
Prvotním důvodem vzniku byly reakce na nevýhodné a dehonestující postavení starých a starších lidí ve společnosti. Chybějící nástroje současné legislativy, napomáhající začleňování seniora do současné společnosti, která klade důraz hlavně na pracovně aktivní a úspěšné, a opomíjí tuto velkou a důležitou skupinu lidí v neproduktivním věku. Protože si uvědomuje žádoucí propojení mezi generacemi, hlavně udržení tradic a předávání zkušeností, rozšířil Trojlístek činnost směrem k dětem, mládeži, rodinám s dětmi a handicapovaným.
Trojlístek má velké plány – vytvoření kulturně komunitního centra – prostoru pro pořádání celého spektra sociálních, kulturních a pohybových aktivit, jejichž cílem je posilování místní sociální soudržnosti a sociálního začleňování.


Program benefice

Benefičním koncertem v roce 2019 pokračuje spolek v pořádání charitativních akcí.

Zahájení: představení organizace CPS Trojlístek, příběh Tomáše (hlavního představitele benefice), prezentace sponzorů.
Hudební vystoupení: skupina NEBE, Oscar Mike, Tři Vykřičníky, Slezské kvarteto.
Závěr: poděkování zúčastněným, učinkujícím, sponzorům.
Doprovodný program: prodej reklamních předmětů, kasička (Veřejná sbírka pro Tomáše), prezentace (firmy, výrobků) sponzorů.

Účel grantu

Příspěvek nadace bude použit na pořízení nové tiskárny a nových notebooků. Důležitou činností Trojlístku je zabezpečení kontaktního místa, odkud nejen organizuje všechny své aktivity, ale je to zároveň místo sloužící k předávání informací a individuálních poradenství, především seniorům. Ke všem činnostem je potřebná IT technika. Stěžejní je kvalitní tiskárna a notebooky, potřebné pro výuku v IT kurzech. Ta probíhá na noteboocích mnohdy 10 a více let starých. Z tohoto důvodu dochází k nadměrnému opotřebení a drahým investicím do oprav. S pomocí nových notebooků a kvalitní tiskárny budou moci účastníci akcí v Trojlístku organizovat další charitativní akce pro lidi, jako je Tomáš.


Tomáš je sedmnáctiletý kluk, který od narození trpí dětskou mozkovou obrnou a noční epilepsií. Je velice veselý, citlivý kluk. Nemluví, ale své pocity, potřeby a přání sděluje pomocí gest a speciálních znaků Makaton a Voks obrázky. Důležitou součástí v životě je speciální rehabilitace a pomůcky. Bez tolik potřebné rehabilitace není schopen zvládnout ani tuto pro něj základní komunikaci, která ho spojuje s okolím.
Tomáš je plně závislý na pomoci své rodiny ve všech oblastech života (krmení, osobní hygiena i výměna plen), a to i ve speciální soukromé základní škole pro děti s více vadami, která není jen školou, ale pro něj i druhým domovem. Má tam tu nejlepší odbornou pomoc a hlavně individuální přístup. Výtěžek z akce pomůže uhradit tolik potřebnou rehabilitaci a s tím spojené rehabilitační pomůcky, osobního asistenta a pomůže mu zůstat v kolektivu dětí v rámci povinné školní docházky a tím pomoci rozvíjet odborně jeho schopnosti a dovednosti.

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing