Benefiční koncert pro Stéblo

Datum konání:

19. 04. 2019 od 19.00 hodin

Místo konání:

Sokolovna Dobříš

Organizace:

Stéblo, z.s.

Organizace Stéblo byla založena v roce 2004 několika speciálními pedagogy a dalšími odborníky, kteří se zabývali péčí o zdravotně postižené osoby. V prvním roce činnosti organizace fungovala na principu dobrovolnosti. Hlavní náplní práce bylo hledání vhodných prostor a činností pro osoby se zdravotním postižením z regionu, které ukončily školní docházku a dále zůstávaly ve svých domovech bez smysluplné náplně dne. Zázemí se podařilo nalézt v budově bývalé ZŠ v obci Borotice. V těchto prostorách bylo v září roku 2005 otevřeno Denní centrum pro osoby se speciálními potřebami.
Stéblo v současnosti poskytuje čtyři sociální služby. Denní stacionář, sociálně terapeutické dílny, chráněné bydlení a odlehčovací službu. Nabízené služby jsou určeny osobám s mentálním, tělesným, psychickým, sluchovým a kombinovaným postižením. Všechny nabízené služby jsou v celoročním provozu. Denní stacionář má kapacitu 25 klientů, sociálně terapeutické dílny 17 klientů, v chráněném bydlení bydlí 9 klientů a odlehčovací službu mohou využívat 4 lidé a je v průběhu roku plně obsazená.


Program benefice

Vystoupení hudebních kapel:
ABH 92, V POŘÁDKU, NASALÁMU, SEX DEVIANTS, A BUDE HŮŘ

Účel grantu

Grant bude využit na dofinancování nového automobilu. Stéblo své služby poskytuje ve venkovském prostředí. Klienti do něj dojíždí ze širokého okolí. Aby byla umožněna docházka co největšímu počtu klientů, mohou využívat jako způsob dopravy každodenní svoz osobním automobilem. Automobil také slouží k práci v terénu při poskytování odlehčovací služby. Tu využívají v tuto chvíli převážně rodiny dětí s autismem, či jiným druhem postižení. Bez automobilu by se služby staly pro některé rodiny nedostupné.


Petr je klientem organizace od otevření denního stacionáře. Je od narození na invalidním vozíku a po skončení školní docházky měl buď možnost zůstat doma s rodinou, nebo žít v domově pro osoby s postižením. Petr je velmi společenský a možnost docházky do denního stacionáře je pro něj ideální kombinací pobytu doma a mezi přáteli. Zakoupení nového vozu mu umožní každodenní návštěvu organizace.
Citát: „Hudba v uších, ta mi sluší.“

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing