Benefiční koncert pro Diakonii ČCE – středisko v Sobotíně

Datum konání:

06. 12. 2020 v 17:00

Místo konání:

Evangelický kostel v Šumperku

Organizace:

Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně

Diakonie ČCE v Sobotíně více jak 25 let poskytuje celoroční péči o seniory. Provozují Domov pro Seniory a Domov se zvláštním režimem pro seniory s projevy demence. Pomáhají svým klientům, aby mohli žít co nejvíce jako ostatní lidé a mít místo, kde se budou cítit jako doma. Také poskytují odlehčovací službu, která pomáhá domácím pečujícím o seniory s projevy demence na přechodnou dobu převzít náročnou péči a službu osobní asistence. Středisko zřídilo i dva Domy na půl cesty v Olomouci a v Jeseníku ve prospěch mladých lidí bez funkčního rodinného zázemí. Umožňují mladým lidem bydlet v prostředí, kde získávají dovednosti nutné pro vlastní život.


Program benefice

Benefiční koncert pro Diakonii ČCE – středisko v Sobotíně proběhne 6.12.2020 v 17 hodin v Evangelickém kostele v Šumperku.

Účinkujícími budou Ondřej Jiskra – trombón a Daniel Jun – klavír. Budou hrát skladby od romantismu až po současnost.

 

Naplánovaná benefice bohužel neproběhne, Diakonii ČCE – středisko v Sobotíně přesto podpoříme.

Účel grantu

Výtěžek bude využit na opravu mostku, který je jedinou spojovací komunikací střediska. Diakonie je umístěna ve třech budovách v rozlehlém parku. Jednotlivé budovy jsou na sobě provozně závislé a spojující mostek musel být nyní z důvodu špatného stavu uzavřen, což značně komplikuje pohyb pracovníků a klientů po středisku.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing