Benefiční koncert Jakuba Zahradníka

Datum konání:

11. 06. 2014 a 12.06. 2014 od 19.30 hod

Místo konání:

Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, Praha 1

Organizace:

Domov sv. Karla Boromejského

Domov zajišťuje péči o seniory na přechodnou dobu. Poskytuje lékařskou a ošetřovatelskou péči v rámci lůžkového zdravotního zařízení a sociální služby. Zároveň v budově Domova sídlí oddělení výkonu trestu pro ženy, kterým Domov zabezpečuje rekvalifikaci v sanitářském kurzu a nabízí jim pracovní uplatnění.


Program benefice

Návštěvníci se mohou těšit na provedení premiérových děl hudebního skladatele, klavíristy a básníka Jakuba Zahradníka. Uslyší např. dva dětské sborové cykly, fantazii pro harfu a smyčcový kvintet a ukázku z bardské "opery". Na programu se bude podílet okolo 80 účinkujících.

Účel grantu

Výtěžek z benefičních koncertů a grant Nadace Divoké husy bude použit na zdravotnický materiál a rehabilitační pomůcky pro pacienty Domova


více na www.domovrepy.cz

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing