Divoké husy
Divoké husy Divoké husy

Benefiční koncert hudebních skupin

Datum konání:

03. 11. 2013

Místo konání:

Retro Music Hall, Francouzská 2, Praha 2

Organizace:

R-Mosty,o.s.

Poskytují tři sociální služby: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Azylový dům pro matky s dětmi a Odborné sociální a právní poradenství. Mimo tyto služby se věnuje vzdělávání pedagogů pracujících s romskými dětmi a mládeží a osvětové a koncepční čin


Program benefice

Návštěvníci se mohou těšit na jedinečné hudební vystoupení známých kapel

Účel grantu

Zajištění provozu Azylového domu pro matky s dětmi v Mladé Boleslavi