Divoké husy
Divoké husy Divoké husy

Benefiční koncert Dareband v akci

Datum konání:

11. 06. 2013

Místo konání:

Dům kultury Vsetín

Organizace:

Domov Jitka o.p.s.

Organizace pomáhá dětem i dospělým mentálně postiženým.


Program benefice

Účel grantu

Pořízení tabletů se speciálními programy pro děti a dospělé s mentálním postižením, včetně lidí s poruchou autistického spektra


Výše grantu byla 25 984 Kč. Projekt podpořila ČSOB