Bazárek jaro 2018

Datum konání:

17. 04. 2018 - 19. 4. 2018 vždy od 9.00.do 17.00 hodin

Místo konání:

Prostory ŽIVOTa 99 - Jihlava, Žižkova 98

Organizace:

ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú.

Posláním Života 99 je umožnit seniorům, dětem a dospělým se zdravotním postižením žít v jejich přirozeném prostředí a podporovat je v aktivním a smysluplném zapojení se do společnosti. Organizace je poskytovatelem terénních sociálních služeb Tísňové péče a Osobní asistence. Dispečink tísňové péče přijímá 24 hodin denně zprávy z bytů klientů pomocí elektronického systému napojeného na telefon. Pomocí bezdrátového  tlačítka, které má uživatel u sebe, pak v případě nouze – upadne-li, prudce se mu zhorší zdravotní stav, nebo je napaden, se stiskem tohoto tlačítka  okamžitě spojí s dispečinkem. Ten je obsluhován pracovnicemi, které nastalou situaci řeší. Osobní asistence umožňuje lidem zvládat ty úkony a dovednosti, které by dělali sami, nebýt znevýhodňující okolnosti. Uživatel (nebo jeho zákonný zástupce) určuje co, kdy, kde a jak se bude dělat. Hlavním cílem osobní asistence je zachování integrity člověka i navzdory jeho znevýhodnění. 


Program benefice

7. dobročinný bazar - prodej  bezplatně darovaných oděvů, hraček, knih, skla, porcelánu,sportovních potřeb – vše, co již někomu dosloužilo, ale jinému ještě může pomoci. Ceny jsou stanoveny velice nízko pro širokou oblast zákazníků všech sociálních vrstev.

Účel grantu

Cílem projektu je získat prostředky pro naplnění povinnosti zákonných a kvalifikačních školení pro cca 33 pracovníků, přičemž náklady na roční proškolení osobního asistenta činí v průměru 5500 Kč. Praktickým cílem je z toho vyplývající vysoká kvalifikovanost pracovníků a jejich stabilizace na pracovních pozicích. Nepřímou cílovou skupinou jsou uživatelé služeb.


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing