Divoké husy
Divoké husy Divoké husy

11. Benefiční ples

Datum konání:

14. 02. 2014 od 20.00 - 03.00 hod

Místo konání:

Restaurace Zezulkárna, stamicova 1013/2, Jihlava

Organizace:

Tyflo Vysočina Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava poskytuje od roku 2002 služby a zájmovou činnost nevidomým a zrakově postiženým občanům. Cílem je co nejvíce začlenit zrakově postižené do společnosti a zmírnit omezení jejich každodenního života. Instruktoři a asistenti pracují s klienty buď přímo v jejich domácnostech nebo v sídle Tyflo Vysočina Jihlava, kde je učebna a dílna.


Program benefice

Poleťte spolu s Divokými husami na již tradiční benefiční ples do Jihlavy. Můžete se těšit na taneční vystoupení skupiny Gemini, skupiny historických tanců Balandicia, country taneční skupinu Bonansa a na závěr samozřejmě vyhlášení tomboly.

Účel grantu

výtěžek z plesu i grant nadace Divoké husy bude použit na úhradu týdenního semináře pro zrakově postižené včetně průvodců. Seminář bude věnován výuce používání kompenzačních pomůcek