11. Benefiční ples

Datum konání:

14. 02. 2014 od 20.00 - 03.00 hod

Místo konání:

Restaurace Zezulkárna, stamicova 1013/2, Jihlava

Organizace:

Tyflo Vysočina Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava poskytuje od roku 2002 služby a zájmovou činnost nevidomým a zrakově postiženým občanům. Cílem je co nejvíce začlenit zrakově postižené do společnosti a zmírnit omezení jejich každodenního života. Instruktoři a asistenti pracují s klienty buď přímo v jejich domácnostech nebo v sídle Tyflo Vysočina Jihlava, kde je učebna a dílna.


Program benefice

Poleťte spolu s Divokými husami na již tradiční benefiční ples do Jihlavy. Můžete se těšit na taneční vystoupení skupiny Gemini, skupiny historických tanců Balandicia, country taneční skupinu Bonansa a na závěr samozřejmě vyhlášení tomboly.

Účel grantu

výtěžek z plesu i grant nadace Divoké husy bude použit na úhradu týdenního semináře pro zrakově postižené včetně průvodců. Seminář bude věnován výuce používání kompenzačních pomůcek


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing