1. Benefiční pink na podporu Ligy vozíčkářů

Datum konání:

05. 11. 2016 10 - 15 hodin

Místo konání:

Centrum sportovních aktivit - Sportovní areál VUT Brno, tělocvičny Purkyňova 93

Organizace:

Liga vozíčkářů

Organizace poskytuje 4 státem registrované sociální služby na podporu samostatnosti a soběstačnosti osob se zdravotním postižením: osobní asistenci, sociální rehabilitaci, centrum denních služeb a odborné sociální poradenství. Mimo tyto služby poskytuje další navazující projekty: dopravu pro imobilní osoby, bezbariérové divadlo Barka, výcvik asistenčních psů a pořádání rekondičních pobytů pro hendikepované osoby a jejich asistenční psy, konzultace architektonických bariér, půjčovnu kompenzačních pomůcek, vzdělávací program LigaEDU (pro OZP, neformální pečovatele, sociální pracovníky, veřejnou správu, zaměstnavatele), vydávání lifestylového časopisu Vozíčkář.


Program benefice

Benefiční pink je sportovní akce, konkrétně badmintonový turnaj určený pro zaměstnance spolupracujících regionálních firem. Mimo samotné hráče je akce určena také pro hendikepované klienty Ligy vozíčkářů, včetně asistentů či jejich doprovodů. Na akci se předpokládá i účast odborníků z řad zaměstnanců VUT Brno, kteří budou zajišťovat dodržování pravidel hry, počítat body apod.
Účelem akce je prostřednictvím sportovní aktivity prezentovat blíže činnost organizace, ale především propojit všechny tyto skupiny osob. Akce napomáhá ke zbourání předsudků a bariér mezi světem zdravých a hendikepovaných.
Organizace kontaktovala také českého olympijského sportovce, badmintonistu Petra Koukala, který převzal oficiálně záštitu nad touto akcí a v případě možnosti se bude akce také osobně účastnit.

Účel grantu

Výtěžek akce jako i dar Nadace Divoké husy bude využit na výcvik asistenčních psů, kteří pomáhají hendikepovaným klientům. Asistenční pes není uznán jako kompenzační pomůcka, tudíž postižené osoby na něj nemohou získat státní příspěvek, přitom cena výcviku se pohybuje mezi 230 až 250 tis. Kč. 


PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing