ZÁŘÍ - výměna oken v místnostech sborového domu v Lestkově - FARNÍ SBOR ČCE V ČERNOŠÍNĚ

Evangelický sbor v Černošíně a jeho kazatelské stanice v Lestkově se již od doby osidlování pohraničí v poválečných letech staly střediskem duchovního i kulturního života obcí. Často se podílely na distribuci bydlení a pomoci pro rodiny přistěhovalců. V posledních letech se díky farářce sboru zaměřuje na problematiku dalších osudů vězňů po propuštění a využívá tradice, církevní sítě i svých nemovitostí k poskytování pomoci.
V oblasti Tachov a v sousedním Karlovarském kraji je nejvyšší podíl odsouzených v České republice. Farářka tohoto sboru se proto stala také vězeňskou kaplankou a ve spolupráci s Obcí Olbramov, Obcí Lestkov a Úřadem práce Tachov zajišťuje zaměstnání pro tyto lidi a v prostorách sborových domů jim poskytuje ubytování. 

ZÁŘÍ - výměna oken v místnostech sborového domu v Lestkově - FARNÍ SBOR ČCE V ČERNOŠÍNĚ

Benefiční akce:

Sborový den pro Sašu proběhne 20.9. od 13:00. Hlavním programem bude beseda s Mgr. Martinem Zikmundem k Výročí 350 let J. Á. Komenského, vernisáž výstavy Jana Knapa: Obrazy a divadelní představení souboru Ježkovy voči, ZUŠ Planá: Hrdinství. Během celé akce bude připraveno pohoštění.

 

Jednoduchý příběh:

Na jaře letošního roku z iniciativy starostky Obce Olbramov a s finanční podporou Úřadu práce Tachov vznikla možnost zaměstnat Alexandra Šuteru, v té době ve výkonu trestu ve věznici Horní Slavkov. V sousedním Lestkově byl prázdný sborový dům s modlitebnou a se dvěma byty. Dům byl primitivně vybaven bez sociálního zázemí. Po krátkém jednání bylo možné Sašu ubytovat a ten se pustil do díla. Dnes má rozvedenou vodu, napojenou pračku a další vybavení, které si postupně s pomocí lidí zajistil. Saša o tom říká: „Neměl jsem nic, pouze oblečení, co jsem měl na sobě, nemluvě o střeše nad hlavou. Díky oběma obcím, církvi a přízni lidí mám vše, co potřebuje člověk k tomu, aby slušně žil. Stačí jen pracovat a chovat se slušně.“

Grant přispěje na náklady spojené s výměnou oken v místnostech sborového domu v Lestkově, kde žije současný klient Saša. Je to důležitá položka, kterou je potřeba před zimou dokončit.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 559.

Více o Farním sboru ČCE v Černošíně najdete zde: https://cernosin.evangnet.cz/

DĚKUJEME ZA VAŠE DARY!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.