ŘÍJEN - dofinancování vozu značky Toyota k dopravě seniorů a zdravotně postižených - Svaz tělesně postižených v České republice z.s.

Organizace pomáhající tělesně postiženým lidem žít plnohodnotný život.

Finance na dofinancování koupě vozu značky Toyota pro přepravu klientů.

 

Posláním Svazu tělesně postižených, je vytváření optimálních podmínek pro rozvoj osobnosti tělesně postiženého občana, jeho rovnoprávného zařazení do zdravé společnosti, možnost realizovat svá občanská práva a podílet se na tvorbě společenských hodnot. Cílem okresní organizace Louny je poskytovat dostupné služby všem tělesně postiženým občanům v okolí. Činnost je zaměřena na sociální poradenství, půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, přednáškovou činnost, školení dobrovolníků, rehabilitační plavání a cvičení, rekondiční pobyty. Poslední roky se zvyšuje zájem o aktivizační služby pro tělesně postižené - ruční práce, kurzy keramiky, batikování, počítače, jazykové kurzy.

ŘÍJEN - dofinancování vozu značky Toyota k dopravě seniorů a zdravotně postižených - Svaz tělesně postižených v České republice z.s.

Využití našeho grantu:

Grant bude použit na dofinancování koupě vozu značky Toyota. Vozidlo bude sloužit k dopravě seniorů a zdravotně postižených.

 

Benefiční akce:

Jejich benefiční akce „Pohybem a zábavou podpořme seniory a zdravotně postižené“ proběhla 2. října 2021 od 8:30 do 16:00 hod v Lounech na Výstavišti.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 587.

Více informací o Svazu tělesně postižených v České republice z.s. najdete tady: https://stp-louny.webnode.cz/

DĚKUJEME MOC ZA VAŠÍ POMOC!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing