PROSINEC - Finance na hiporehabilitační pobyt v centru Mirákl a na pomůcky pro Elišku s porodní asfyxií - SPOLEK KAMARÁDI

Organizace, která organizuje aktivity pro děti a podporuje rodiny.

Finance na hiporehabilitační pobyt v centru Mirákl a na pomůcky pro Elišku s porodní asfyxií.

PROSINEC - Finance na hiporehabilitační pobyt v centru Mirákl a na pomůcky pro Elišku s porodní asfyxií - SPOLEK KAMARÁDI

Poslání organizace:

Organizace byla založena v roce 2000 za účelem obohacení života rodin s dětmi. Nyní organizují akce pro veřejnost, volnočasové kroužky a věnují se pomoci rodinám se zdravotně znevýhodněnými dětmi. Na jejich podporu pořádají již šestý Vánoční noční běh, kdy výtěžek věnují podporované rodině na kompenzační pomůcky, rehabilitaci a jiné nezbytnosti.

 

Využití našeho grantu:

Nadační příspěvek by chtěli využít na hiporehabilitační pobyt v centru Mirákl a na pomůcky pro Elišku s porodní asfyxií.

 

Benefiční akce:

Noční běh pro dobrou věc je naplánován na 17.12.2022 od 17:30 hodin na náměstí ve Stochově. Trasa je dlouhá 7 km.

Příběh Kamarádů:

Psal se rok 2000, kdy se nápad sešel s realizací a 3 stochovští občané založili občanské sdružení KAMARÁDI (KAM a RÁDI tam a s námi, znělo původní heslo). Postupně se přidali další nadšenci a působili ve sdružení jako praktikanti. Všichni dobrovolně a rádi. Cílem bylo poskytnout prostor pro zábavu všem dětem ze Stochova, i těm ze sociálně slabších rodin. Jak šel čas, sdružení získávalo víc a víc příznivců, pořádali více akcí, přidali tábory a kroužky. Dnes už nejsou Kamarádi sdružením, ale spolkem. Mají 9 stálých členů a přes 30 dobrovolníků. Letos otevřeli 12 volnočasových kroužků různého zaměření a pro všechny věkové skupiny, každoročně pořádají více než 30 akcí pro veřejnost.

Vánoční noční běh pořádají od roku 2015 (v roce 2019 a 2020 se běh bohužel z důvodu pandemické situace nekonal). Každý rok vyberou jednu rodinu, která obdrží veškerý výdělek z akce. Spolek ani organizátoři akce žádný finanční obnos nezískají. Naopak, akce je financovaná ze sponzorských darů a z výdělku z ostatních akcí.

Letos vybrali jedenáctiletou Elišku, se kterou se život již od narození příliš nemazlil. Eliška se měla narodit jako zdravé miminko, bohužel poslední den maminčina těhotenství rozhodl o celém jejím životě jinak. Kvůli těžké porodní asfixii musela být resuscitována a následně připojena na kyslík. První týden byl kritický, holčička byla na řízené hypotermii, napojena na kyslík a spoustu dalších hadiček a měla na hlavičce velký porodní nádor. Druhý den se objevily novorozenecké křeče a na MRI se ukázalo krvácení do mozku. Nikdo nevěděl, zda to tak malé miminko zvládne. Rodičům bylo řečeno, že když to zvládne, zůstane těžce postižená. Mamka to ale nevzdala, i když v šestinedělí se jí v hlavě děly všelijaké zmatky. Po tom, co se stalo a byla okolím tlačena k umístění Elišky do ústavu věděla, že se jí nemůže vzdát a být další, kdo jí v životě ublíží. Po měsíci, kdy mamka za Eliškou každý den docházela na JIP, již nepotřebovala kyslík a mohla být umístěna mezi nedonošené dětičky. Po všech možných vyšetřeních byla Elišce stanovena diagnóza: dětská mozková obrna-kvadruparetická forma, má postižené ruce i nohy, a tak je trvale umístěna na invalidní vozík. Sama nezvládne nic, ke všemu potřebuje asistenci. Kvůli krvácení do mozku má CVI sluchu a zraku, epilepsii a je inkontinentní. Nemluví a kvůli tomu, že nemá správně vyvinutou hrubou motoriku, tak nezvládá ani znakovou řeč. Peníze z vánočního nočního běhu využije rodina na hiporehabilitační pobyt v areálu Mirákl.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 620.

Více o spolku Kamarádi najdete na: https://www.kamaradistochov.cz/

DĚKUJEME MOC ZA VAŠE DARY!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing