LEDEN - Finance na vybudování fotovoltaických elektráren na budovách charity - Charita Nový Hrozenkov

Organizace, která se stará o seniory, lidi s postižením a osoby v nouzi.

Finance na vybudování fotovoltaických elektráren na budovách charity.

LEDEN - Finance na vybudování fotovoltaických elektráren na budovách charity - Charita Nový Hrozenkov

Poslání organizace:

Charita Nový Hrozenkov poskytuje celou řadu vzájemně provázaných sociálních, zdravotních a poradenských služeb. Ve venkovském regionu Valašska působí tato charita už 30 let. Pomáhají lidem, kteří potřebují ke svému životu asistenci druhé osoby, žít spokojeně doma. Kromě poskytování zdravotních a sociálních služeb pořádají také doprovodné akce, jako např. setkávání seniorů, zájezdy na poutní místa, zahradní slavnosti či koncerty.

Využití našeho grantu:

Náš grant bude využit na pokrytí prvotních nákladů projektu vybudování fotovoltaických elektráren na Charitativním Domě pokojného stáří a budově zázemí charity.

Benefiční akce:

Vzhledem k tomu, že nám na leden 2023 nepřišla žádná žádost, vybrali jsme charitu v Hrozenkově z žádostí na prosinec. Benefice tedy proběhla v prosinci 2022.

PŘÍBĚH PANÍ LUDMILY

Našimi charitními službami prošlo mnoho klientů, každý se svým originálním životním příběhem. Mnoho lidí v našem regionu má svůj život spojený s vírou. Víra je pro ně něco zásadního. Ráda vzpomínám na paní Ludmilu. Svou víru žila, nedávala ji na odiv světu. Byla to klientka stacionáře. Potřebovala doprovázet, protože velmi špatně viděla. Po příchodu do stacionáře chvilku trvalo, než si na nové prostředí zvykla, ale brzy se v něm naučila pohybovat a našla si spřízněné duše. Rozpovídala se i o svém trápení s očima a o možnosti operace, která by jí dle lékařů mohla pomoct. Když se jí ostatní ptali, proč operaci nezkusí, tak odpovídala, že má strach, že přijde i o zbytky zraku. Přesto jí sem tam někdo z nás operaci, jako možné řešení jejich problémů, připomněl. Asi po půl roce nám paní Ludmila řekla: „Příští týden nepřijdu, jdu do nemocnice, mám termín operace.“ A s trochou nadsázky dodala: „Jste mě vyhecovali, tak se modlete, ať to dobře dopadne. Ale uvidíte, jestli neuvidím!!!:))).“ S napětím jsme očekávali její návrat. Jednoho dne se objevila paní Ludmila ve dveřích stacionáře a řekla prostě: „Já vidím.“ A z uzdravených očí se jí kutálely velké slzy štěstí. A nám taky. Už nepotřebovala doprovázet, byla téměř soběstačná. A byla šťastná. Říkala, že je jako ten slepý z Bible, kterému byl navrácený zrak. A byla za to neskonale vděčná. Do stacionáře chodit nepřestala. Díky ní nám nastaly dny úžasu. Nikdy jsem neviděla nikoho, kdo by se díval na svět jako ona. Žasla nade vším a učila žasnout i nás. Dokázala se dlouze dívat na jeden květ, ráda sledovala pohyb mraků na nebi, fascinovaly ji barvy. Na jedné procházce jsem byla svědkem jejího rozhovoru s druhou paní: „Aničko, podívej, motýl.“ „No, motýl.“ „Podívej se, jak je krásně barevný.“ „No, vidím.“ „Aničko, ty se díváš, ale nevidíš…“ Paní Ludmila nás ještě dlouho učila dívat se na svět očima slepého, kterému byl vrácen zrak. A nikdy nepřestala být vděčná. Bohu i lidem.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 622.

Více o Charitě Nový Hrozenkov najdete na: https://www.nhrozenkov.charita.cz/

DĚKUJEME MOC ZA VAŠÍ POMOC!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing