DUBEN - FINANCE NA NÁKUP KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK – CHARITA TŘINEC

Charita Třinec pomáhá lidem k soběstačnosti a důstojnému stáří

Charita Třinec provozuje jako svou hlavní náplň asistenční službu, která má za cíl pomáhat osobám se sníženou soběstačností. Osobní asistenti docházejí do domácností seniorů, nebo zdravotně postižených a pomáhají jim při zvládání základních činností, jako je podávání jídla, hygiena, oblékání, nákupy, návštěvy u lékaře atd. Charita Třinec také poskytuje pomoc a podporu rodinným příslušníkům, provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a charitativní bazárek oblečení.

DUBEN - FINANCE NA NÁKUP KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK – CHARITA TŘINEC

Paní M. je dlouholetou klientkou asistenční služby, má skoro 100 let. Žije v domácnosti sama, ale pečuje o ni dcera a asistentky, které jí pomáhají s hygienou a s jídlem. Zároveň si paní M. s asistentkami čte, zpívá a ze všeho nejraději hraje karty. Pro paní M. jsou důležité i zapůjčené kompenzační pomůcky, díky nimž se může přesunout z lůžka na vozík a na toaletu.

Vaše příspěvky umožní Charitě Třinec koupit více kompenzačních pomůcek (konkrétně koncentrátory kyslíku) pro jejich vděčné klienty.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je tentokrát 551.

Více o Charitě Třinec zde: https://www.charitatrinec.cz/

DĚKUJEME ZA VAŠÍ POMOC!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.