DUBEN - Finance na automobil pro potřeby spolku a převozy klientů - Skládanka, z. s.

Organizace, která propojuje zdravé lidi s lidmi s postižením.

Finance na automobil pro potřeby spolku.

DUBEN - Finance na automobil pro potřeby spolku a převozy klientů - Skládanka, z. s.

Poslání organizace:

Cílem Skládanky je spojit zdravé občany s občany postiženými a pomoci lidem sociálně slabším. Dalším neméně důležitým úkolem je zapojení mentálně postižených občanů do běžného života a jejich socializace. Pro rozvoj jemné i hrubé motoriky jim slouží tvořivé dílničky, také provozují cestovní Kavárnu Skládanka, ve které připravují drobné občestvení. Nejčastěji prezentují svou činnost na akcích spolku, nebo na veřejných akcích, kde prodávají kromě kávy i své výrobky z dílniček.

Využití našeho grantu:

Výtěžek a grant bude využit na dofinancovaní nákupu automobilu pro podporu činnosti spolku a podporu lidí s postižením i jejich rodin.

 Benefiční akce:

Benefiční akce Sociální festival Skládanka proběhne místo původně plánovaného termínu v dubnu až v květnu 13. od 14 do 17 hod na náměstí Míru ve Zlíně. Na akci se bude prezentovat samotná organizace krátkými vystoupeními a celé odpoledne bude provázet hudba a tanec. Vystoupí klienti a spřátelené organizace.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 601.

Více o Skládance najdete tady: https://skladankazs.cz

DĚKUJEME MOC ZA VAŠÍ PODPORU!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing