ČERVEN - Finance na aktivity s mladými lidmi ohroženými duševním onemocněním - Masopust, z.s.

Organizace, která dává práci lidem s hendikepem.

Finance na aktivity s mladými lidmi ohroženými duševním onemocněním.

ČERVEN - Finance na aktivity s mladými lidmi ohroženými duševním onemocněním - Masopust, z.s.

Poslání organizace:

Spolek Masopust existuje od roku 2002 a provozuje 3 chráněné kavárny, kde zaměstnávají 30 osob s různými druhy postižení. Dále nabízejí 3 sociální služby – sociální rehabilitaci, sociálně terapeutické dílny a komunitní službu Klub Esprit, které podporují aktivní život jejich klientů. Věnují se také destigmatizačním, kulturním a osvětovým aktivitám.

 

Využití našeho grantu:

Finanční prostředky budou použity na aktivity s mladými lidmi ohroženými duševním onemocněním, konkrétně na programy pro školy.

 

Benefiční akce:

„Hudební Masopust“ bude dobročinné benefiční odpoledne s koncertem, aukcí, výstavou a vystoupeními dětských hudebních a tanečních kroužků. Proběhne v pátek 10. 6. 2022 od 15 do 19 hodin v Atriu Chomutovské knihovny.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 604.

Více o Masopustu najdete tady:https://www.masopustspolek.cz/

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI! 

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing