BŘEZEN - Finance na náklady spojené se stěhováním Domácího hospice - OBLASTNÍ CHARITA TIŠNOV

Oblastní charita Tišnov je organizační složkou Diecézní charity Brno. Kromě ošetřovatelských a pečovatelských služeb nabízí i odborné sociální poradenství, půjčovnu kompenzačních pomůcek, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, chráněné bydlení a sociální rehabilitace v obci Skryje. Domácí hospic Porta Vitae vznikl jako nejnovější služba tišnovské charity a zajišťuje péči nevyléčitelně nemocným na Tišnovsku a Kuřimsku, aby mohli i závěr svého života prožít doma obklopeni svou rodinou. Zdravotní péče je poskytována non stop 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Zajišťuje ji profesionální multidisciplinární tým ve složení paliativní lékař, sestra, sociální pracovnice, psycholog a duchovní.

BŘEZEN - Finance na náklady spojené se stěhováním Domácího hospice - OBLASTNÍ CHARITA TIŠNOV

Využití grantu:

Finance využijí na náklady spojené se stěhováním Domácího hospice Porta Vitae do nové provozovny. Konkrétně potřebují venkovní označení provozovny, vybavení a nábytek pro skladování zdravotnického materiálu a pro zázemí pracovníků hospice.

Benefiční akce:

Původní benefiční akce Oblastní charity Tišnov byl Charitativní bowlingový turnaj. Kvůli opatřením proti Covid-19 vymysleli náhradní venkovní program Soutěžní stezku pro Domácí hospic, který se měl uskutečnit v průběhu března v Tišnově a do kterého se měli zapojit soutěžní týmy z firem z okolí. Vzhledem k aktuální situaci se ani tento náhradní venkovní program nemůže konat.

Oblastní charitu Tišnov ale přesto podpoříme.

 Jednoduchý příběh charity:

V telefonu domácího hospice se ozval mladý tichý hlásek: „Prosím vás, volám do domácího hospice? Mám těžce nemocného tatínka, rádi bychom se o něj s babičkou a dědečkem postarali. Chceme, aby byl táta s námi doma. Bojíme se, že v nemocnici zemře,“ zněla prosba mladičké dcery.

I přes prvotní zamítavou odpověď ošetřujícího onkologa se podařilo nemocného mladého pana Jana propustit domů. Pravidelně jej navštěvoval lékař k úpravě léků a přes den jej navštěvovala zdravotní sestra k podávání injekčních léků a kyslíkové terapie. Psycholog a sociální pracovník se věnoval celé rodině. Tatínek Jan prožil doma pěkné chvíle se svými rodiči, dcerou a sourozenci a zemřel smířený v kruhu své rodiny.

Lety Divokých hus mají číslo účtu 27 000 000/0100 a variabilní symbol je 572.

Více informací o Oblastní charitě Tišnov se dozvíte tady: http://www.tisnov.charita.cz/

DĚKUJEME MOC ZA VAŠÍ POMOC!

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing