25. VÝROČÍ - NADACE DNES SLAVÍ 25 LET OD SVÉHO VZNIKU

Dnes je to 25 let od založení Nadace Divoké husy.

Jak na začátky vzpomíná jeden ze zakladatelů pan Peter Morée se můžete dočíst níže v jeho krátkém zamyšlení...

 

25. VÝROČÍ - NADACE DNES SLAVÍ 25 LET OD SVÉHO VZNIKU

Nadace Divoké husy je součástí vztahů, které vznikaly historicky mezi Nizozemskem a Českou republikou. První konkrétní impuls k aktivitám pod hlavičkou Divoké husy (Wilde Ganzen) souvisí s uvolněním politické situace v r. 1968. V létě 1969, těsně před uzavřením hranic, navštívila skupina evangelických farářů z Čech městečko Naarden, kde se nachází hrob Jana Amose Komenského. Od první republiky se stal Naarden jakýmsi poutem, které spojilo obě země po politické, historické, kulturní a náboženské stránce. Pozemek pod naardenským kostelíkem byl prohlášen (do Protektorátu) součástí československého výsostného území z důvodu, že tam byl v listopadu 1670 pohřben Komenský, který žil poslední roky svého exilu v Amsterdamu.

V Naardenu v r. 1969 žil předseda správní rady holandské Nadace Divoké husy (Wilde Ganzen), který se setkal se skupinou českých farářů. Uzavření československých hranic a politické ovzduší Husákova Československa tento kontakt nepřerušilo, byť ho ztížilo. Pracovníci holandské nadace začali jezdit do Československa, kde mj. podporovali farní komunity, které se v komplikovaných podmínkách normalizace snažily prolomit svou izolaci a udržovat aktivity pro širší veřejnost.

Po politických změnách r. 1989 se zaměřila holandská nadace na podporu rodící se občanské společnosti. Poskytovali finanční pomoc různým projektům v oblasti péče o starší občany, o hendikepované atd. Po několika letech, když se ekonomická situace České republiky již stabilizovala, přišel vedoucí kanceláře Wilde Ganzen Maarten de Vries s návrhem založit českou pobočku holandské nadace. Považoval za nezbytné, aby vznikly podmínky k osamostatnění českého neziskového sektoru.

Po svém založení kopírovala Nadace Divoké husy některé fundraisingové modely holandské mateřské nadace. Postupně vyvíjela ovšem i vlastní modely k získání financí a podporování neziskových organizací. Například vznikl v českém kontextu donorský model DMS, který nadace rychle začala používat. Rozhodující pro samostatnou budoucnost nadace bylo zřízení NIF: z výnosů ekonomické privatizace šlo 1 % na neziskový nestátní sektor. Od té doby má Nadace Divoké husy solidní základ pro své fungování.

S jistou nadsázkou lze říct, že Nadace Divoké husy vděčí za svou existenci J.A. Komenskému, který ve 20. století dal podnět k rozvíjení vztahu mezi Nizozemskem a Českou republikou nad rámec obvyklých politických vztahů. Bez jeho naardenského hrobu by čeští faráři nezavítali do Naardenu, nevznikly by první kontakty v období Studené války a posléze by se po pádu Železné opony nezrodila Nadace Divoké husy.

PODÁVÁME POMOCNÉ KŘÍDLO TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ SAMI LÉTAT!

  

Podporují nás

Euroffice Praha - Brusel a.s.
Fórum dárců
Čtení pomáhá
Český rozhlas
Wilde Ganzen
EDITEL CZ
Nadační fond AVAST
Bezporadce.cz
měsíčník Sféra
capexus
Hraj si!
Folid s.r.o.
HAVEL & PARTNERS S.R.O., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
FairData Professionals a.s.
SmartEmailing